Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Polska musi niezwłocznie zaprzestać wycinki Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości nakazuje zaprzestania aktywnych działań gospodarki leśnej, usuwania ponadstuletnich, martwych świerków i wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Postanowienie nie kończy jeszcze postępowania w sprawie.

   Powrót       28 lipca 2017       Planowanie przestrzenne   

W połowie lipca Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w związku ze zwiększoną wycinką w Puszczy Białowieskiej. Komisja wnosi, by ten nakazał Polsce zaprzestanie aktywnych działań gospodarki leśnej do czasu rozstrzygającego spór wyroku Trybunału. Komisja zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa). Obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. Z informacji do jakich dotarł dziennik Teraz Środowisko wynika, że Trybunał przychylił się do wniosku Komisji i nakazał „niezwłoczne” zakończenie prowadzonej na terenie Puszczy Białowieskiej wycinki. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że jakakolwiek decyzja nie dotarła jeszcze do resortu i odmawia komentarza w tej sprawie.

W uzasadnieniu do wydanego w czwartek postanowienia Trybunału czytamy, że „argumenty podniesione przez Komisję nie wydają się bezpodstawne, w związku z czym nie można wykluczyć, że aktywne działania gospodarki leśnej trwające na obszarze Puszczy Białowieskiej stanowią naruszenie dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej. (…) W tych okolicznościach w świetle zasady ostrożności niezbędne jest (…) nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej zawieszenia, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, prowadzenia działań gospodarki leśnej aż do chwili ogłoszenia postanowienia, które zakończy postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych”.

Postanowienie w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego nie podlega zaskarżeniu, choć na wniosek strony może zostać w każdej chwili zmienione lub uchylone ze względu na zmianę okoliczności. Postanowienie ma charakter tymczasowy i nie przesądza jeszcze rozstrzygnięcia Trybunału co do istoty sprawy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy Państwowe w trakcie audytu prawno-finansowego. Na drugiej szali przyroda (08 kwietnia 2024)Prezydenci Brazylii i Francji zapowiedzieli miliard euro dla Amazonii (28 marca 2024)Pogodzić ochronę przyrody z turystyką. O wizji dla Puszczy Białowieskiej (26 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Legenda o samorządzie (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony