Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Tereny nad Odrą będą wkrótce bezpieczne

Postęp prac na budowie suchego zbiornika w Raciborzu i realizacja kolejnych etapów programu ochrony Jeziora Żywieckiego to główne cele wizyty Doroty Niedzieli, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialnej za gospodarkę wodną.

   Powrót       30 czerwca 2015       Woda   
Minister Dorota Niedziela w Raciborzu.

Dzięki zbiornikowi w Raciborzu będzie można redukować wysokość fali powodziowej. To zaś oznacza radykalną poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla 2,5 mln ludzi żyjących i pracujących w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Polder pozwoli ochronić takie miasta, jak: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oławę, Wrocław, a także wsie z terenu województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

- Polder raciborski to kluczowa inwestycja przeciwpowodziowa południowo-zachodniej Polski. Największy suchy zbiornik w naszym kraju, a rozmiarami porównywalny tylko ze Świnną Porębą. Gdybyśmy mieli ten zbiornik w 1997 r., to straty powodziowe w Raciborzu, Opolu i Wrocławiu byłyby mniejsze aż o 99 proc. – powiedziała Dorota Niedziela na spotkaniu z władzami samorządowymi, inwestorem i wykonawcami.

Minister Niedziela zwizytowała kluczowe dla inwestycji miejsca prac i spotkała się z dziennikarzami lokalnych mediów. Tak trudne projekty generują bardzo wiele problemów – to jest normalne. Każdy, kto robił nawet niewielki remont, wie, co mam na myśli. Ale przy dobrej woli - a tej tu nie brakuje - każdy problem można rozwiązać. Jestem przekonana, że i ta tak ważna dla całej zachodniej Polski inwestycja zostanie w terminie zakończona – powiedziała dziennikarzom.

Historyczne zagrożenie powodzią

Początki kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców Górnej i Środkowej Odry sięgają lat 30. XX wieku. Był on odpowiedzią na katastrofalne powodzie, jakie nawiedzały te tereny na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z ważnych elementów tego systemu był zbiornik Racibórz. Wojny światowe i odbudowa zniszczeń w latach powojennych nie pozwalały na realizację tego systemu. Dopiero powódź z 1997 r. wykazała jasno, że należy powrócić do koncepcji kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej tego odcinka Odry.

Tak powstał Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry składający się z takich inwestycji, jak: budowa suchego polderu/zbiornika przeciwpowodziowego na górnej Odrze w pobliżu Raciborza; przebudowa istniejących budowli przeciwpowodziowych na terenie Wrocławia i wokół miasta, w tym przebudowa polderów przepływowych i kanału przerzutowego do Widawy, wzmocnienie i podwyższenie głównych obwałowań i bulwarów we Wrocławiu oraz zwiększenie przepustowości koryta Odry do zbiegu Odry i Widawy – modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Dzięki tym inwestycjom, których większość będzie zakończona w 2015 i 2016 roku, mieszkańcy dorzecza górnej i środkowej Odry aż po Wrocław będą mogli spokojnie żyć, nie obawiając się wielkiej wody.

Całkiem nowa wieś

W ramach budowy zbiornika w Raciborzu konieczne było przesiedlenie około 700 osób z miejscowości położonych na terenie czaszy zbiornika. Na ich potrzebę zbudowano od podstaw wieś Nowe Nieboczowy w gminie Lubomia. Stworzono tam całą infrastrukturę drogową, energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. W miejscowości będzie także dom kultury, ośrodek sportu i rekreacji oraz kościół. Pomyślano też o historii tych miejscowości. Przeniesione zostaną pamiątki przeszłości, kapliczki, krzyże przydrożne i cmentarz.

- Ludzie, którzy ponoszą tak duży koszt dla dobra wspólnego, dla bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców dorzecza Odry, muszą czuć wsparcie ze strony państwa. Muszą wiedzieć, że władze nie zostawią ich samych i przygotują im godne miejsce na nowe mieszkanie – powiedziała Dorota Niedziela w Nowych Nieboczowach. Pani minister towarzyszyli poseł Henryk Siedlaczek, przedstawiciele samorządu m.in prezydent Raciborza Mirosław Lenk i wójt gminy Lubomia Czesław Burek, oraz współpracownicy – prezes KZGW Witold Sumisławski i dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych MŚ Mateusz Balcerowicz.

Ekologiczna Żywiecczyzna

Kolejnym punktem wizyty minister Niedzieli na Śląsku był Żywiec. Minister spotkała się z radnymi i wójtami gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii. Jest to organizacja, która za cel swojego istnienia postawiła sobie, aby gminy Żywiecczyzny były ekologiczne i chroniły najważniejszy zbiornik - Jezioro Żywieckie.

Do sukcesów związku należą: trzy zmodernizowane oczyszczalnie ścieków (w Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu), prawie 1200 km sieci kanalizacyjnej i 200 km sieci wodociągowej wraz z zakładem uzdatniania wody. - Tutaj, na Żywiecczyźnie, najlepiej widać, jak ważne jest dbanie o środowisko. Jak to zostało doskonale pokazane, ekologia zaczyna się na własnym podwórku – powiedziała minister.

Wiele pytań wywołały konsultacje społeczne Planów Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, gdzie wpisano działania poprawiające bezpieczeństwo powodziowe regionu. Najbardziej kontrowersyjny był pomysł obniżenia lustra wody w Jeziorze Żywieckim. Gospodarka wodna to, jak widać, niezwykle skomplikowana materia. Głównym celem mieszkańców jest czystość wody w Jeziorze Żywieckim i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Ale jezioro to także bezpieczeństwo powodziowe. Jednym z zadań tego akwenu jest zbieranie nadmiaru wód i wstrzymanie fali, która w konsekwencji nie wzmocni fali przechodzącej Wisłą. Ale to także miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Ja to rozumiem i wiem , że te cele trzeba połączyć i doprowadzić do rozsądnego kompromisu. Będę się przyglądała sprawie i obiecuję pomoc w znalezieniu porozumienia – zadeklarowała minister Niedziela.

Związek Międzygminny walczy też z zanieczyszczeniem powietrza. Włodarze gmin chcą do 2030 r., by Żywiecczyzna była pierwszym w Polsce ekologicznym regionem turystycznym niezależnym energetycznie. Drogą do sukcesu są działania i inwestycje znacząco zmniejszające tzw. niską emisję oraz wprowadzenie nowatorskiego modelu zarządzania zrównoważoną energią wykorzystującą mikro i małe instalacje OZE. - Praca Związku pokazuje dobitnie, że doskonale przygotowany program daje świetne efekty. Można, przy zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu osób, poprawić jakość życia mieszkańców, czystość wód i atrakcyjność turystyczną tych pięknych okolic – dodała wiceminister. Będę wspierać ten pomysł – zakończyła. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Żywca Antoni Szlagor. W programie spotkania była także wizyta na terenie oczyszczalni ścieków.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe zbiorniki i elektrownie wodne. Wraca program „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” (11 grudnia 2023)Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)Kraków: Zakończona inwestycja dot. ochrony przeciwpowodziowej za ponad 112 mln zł (27 lutego 2023)Rzeszów: Kluczowe inwestycje dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w ramach Stop powodzi! (03 czerwca 2022)Ostrowiec Świętokrzyski i Bodzechów: Zwiększenie ochrony przesiwpowodziowej mieszkańców (13 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony