Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy referent w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Sygnity EAM for Heat: System zarządzania majątkiem sieciowym i budowania Inteligentnych Sieci Ciepłowniczych firmy Sygnity S.A.

Tereny zdegradowane w Opolskiem

a+a-    Powrót       15 grudnia 2014       Planowanie przestrzenne   

Zespół naukowców we współpracy z opolskimi samorządami zidentyfikuje i opisze tereny zdegradowane w regionie. Raport z badań ma być przydatny np. przy planowaniu inwestycji dot. rewitalizacji w latach 2014-2020.

Badania pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim” przeprowadzi kilkuosobowy zespół, w skład którego weszli ekonomiści, urbaniści, specjaliści od planowania przestrzennego czy rozwoju regionalnego.

Jak mówił na poniedziałkowym spotkaniu z samorządami nadzorujący pracę zespołu badawczego prof. Janusz Słodczyk z Uniwersytetu Opolskiego celem głównym projektu będzie ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych, w szczególności tych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej tych obszarów i ich mieszkańców oraz "opracowanie rekomendacji dotyczących skutecznego dopasowania interwencji publicznej i poprawy zarządzania tego rodzaju obszarami w latach 2014-2020".

Prof. Słodczyk zaznaczył, że zespół badawczy najpierw zidentyfikuje przeprowadzone w ostatnich latach przez miasta i gminy inwestycje z zakresu rewitalizacji. Chcemy też ustalić, jakie były ich efekty. Zobaczyć, czy wpłynęły one na poprawę funkcjonowania danego terenu - czy były skuteczne – tłumaczył i dopowiedział, że m.in. na tej podstawie możliwe będzie potem wskazanie potrzeb i celów działań rewitalizacyjnych w latach 2014-2020.

Mapa terenów zdegradowanych

Koordynator projektu prof. UO dr hab. Adam Drobniak mówił, że w ramach badań zespół sprawdzi m.in., gdzie inwestycje mające na celu rewitalizację danej przestrzeni realizowane były za pieniądze własne samorządów, a gdzie za środki unijne. Przejrzy też dokumenty – np. strategie czy plany zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzi, czy przeprowadzone już inwestycje wpłynęły np. na konkurencyjność gospodarczą albo atrakcyjność inwestycyjną danego terenu; czy poprawiły warunki życia albo np. sytuację na rynku pracy. Będzie także pytać samorządy o plany na przyszłe lata dotyczące rewitalizacji w gminach – najważniejsze i najpilniejsze inwestycje; szacunkowe kwoty pieniędzy, jakie należałoby zainwestować na poszczególnych terenach zdegradowanych.

Będąca w zespole badawczym Renata Klimek dodała, że celem badań będzie też zidentyfikowanie terenów zdegradowanych – np. powojskowych, pokolejowych czy poprzemysłowych - i obszarów miejskich wymagających rewitalizacji. Ma to posłużyć do budowy bazy danych takich terenów zebranych w formie mapy, która może pomóc w przyszłości w wyborze tych miejsc, które wymagają najpilniejszych interwencji.

Prof. Drobniak w rozmowie z PAP dodał, że wskazane w mapie potencjalne obszary do rewitalizacji z terenu całego województwa mają być możliwie dokładnie opisane. Zaznaczył, że idea projektu badawczego łączy w sobie ocenę tego, co już zrobiono w przeszłości, jak i rozpoznanie skali problemu na przyszłość. Może się bowiem nagle okazać, że skala problemu np. stukrotnie przerasta możliwości alokacyjne, które są w RPO – dodał.

Obecny na poniedziałkowym spotkaniu marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła zwrócił uwagę, że w zaczynającej się właśnie nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 rewitalizacja ma być inaczej postrzegana. Nie tylko jako np. działania mające na celu wyremontowanie jakiejś przestrzeni, ale także jako działania mające przynieść skutki „dla ludzi” – społeczne czy gospodarcze. Trzeba więc otworzyć się na to nowe podejście i inaczej postrzegać rewitalizację – zaznaczył Buła.

Projekt badawczy dot. rewitalizacji rozpoczął się na przełomie października i listopada. W styczniu i lutym przyszłego roku zaplanowano m.in. przeprowadzenie ankiet i konsultacji w opolskich samorządach, a do końca marca 2015 roku badania mają się zakończyć. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prof. Luniak: miejskie parki mogą być oazami dzikiego życia (19 marca 2018)Ponad 95 mln zł na rewitalizację w Pomorskiem (02 marca 2018)Unijne cele na 2050 r. dla budownictwa coraz bliżej (17 stycznia 2018)80 proc. wrocławskiego budżetu obywatelskiego to projekty „zielone” (27 grudnia 2017)Transport rzeczny wraca do łask (18 grudnia 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony