Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Weszły w życie wytyczne do raportowania ESG. Rozporządzenie o standardach ESRS w Dzienniku Urzędowym UE

   Powrót       05 stycznia 2024       Zrównoważony rozwój   

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wytyczne ESRS, o których mowa (ang. European Sustainability Reporting Standards) dotyczą podmiotów zobowiązanych do raportowania przez unijną dyrektywę CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive).

Lista standardów raportowania znalazła się w załącznikach do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2772 z 31 lipca 2023 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pojawiło się w Dzienniku Urzędowym UE 22 grudnia ub. r. Zgodnie z artykułem drugim, rozporządzenie jest stosowane od 1 stycznia br. „w odniesieniu do lat obrotowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2024 r. lub później”. Na mocy dyrektywy delegowanej Komisji (UE) z 17 października 2023 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34 wymienione standardy będą obowiązywały firmy, w których średnie roczne zatrudnienie przekracza 250 pracowników, suma bilansowa przewyższa 25 mln euro, a przychody ze sprzedaży – 50 mln euro. Jak czytamy, opracowując standardy Komisja Europejska uwzględniła techniczną poradę EFRAG (Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej – ang. European Financial Reporting Advisory Group), a także wystąpiła z prośbą o opinie poszczególnych zapisów do instytucji takich jak Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejska Agencja Środowiska, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny, Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego oraz platformy ds. zrównoważonego finansowania.

Czytaj też: 550 wskaźników raportowania zrównoważonego rozwoju. Co zmienią wytyczne?

Standardy

Załącznik I zawiera 12 kategorii standardów raportowania – przekrojowych i tematycznych, które odnoszą się do wybranych aspektów trzech obszarów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG); ochrony środowiska (E – ang. Environment) , polityki społecznej (S – ang. Social) i zarządzania (G – ang. Governance):

 1. ESRS 1 – Wymogi ogólne
 2. ESRS 2 - Ogólne ujawnianie informacji
 3. ESRS E1 – Zmiana klimatu
 4. ESRS E2 – Zanieczyszczenie
 5. ESRS E3 – Woda i zasoby morskie
 6. ESRS E4 – Różnorodność biologiczna i ekosystemy
 7. ESRS E5 – Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 8. ESRS S1 - Właśni pracownicy
 9. ESRS S2 – Pracownicy w łańcuchu wartości
 10. ESRS S3 – Dotknięte społeczności
 11. ESRS S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi
 12. ESRS G1 – Prowadzenie działalności gospodarczej

Rozporządzenie o standardach sprawozdawczości ma obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Zgodnie z dyrektywą CSRD obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju w pierwszej kolejności (w 2025 r. za rok obrotowy 2024) zostaną objęte przedsiębiorstwa podlegające już dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej, a później stopniowo kolejne grupy firm. Środowiskowym aspektom raportowania w Teraz Środowisko przyglądamy się wnikliwie i od dawna – wyczerpującemu omówieniu wchodzących w ten zakres wątków został poświęcony nasz ostatni Temat Miesiąca: Środowiskowe aspekty ESG.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)PSE: Grzegorz Onichimowski nowym prezesem zarządu (01 marca 2024)Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)Prof. Robert Czerniawski powołany na stanowisko dyrektora IMGW-PIB (31 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony