Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Trwają konsultacje programu, który pomoże poprawić czystość Bugu

   Powrót       16 maja 2016       Woda   

Do 23 maja br. można zgłaszać uwagi do programu priorytetowego Narodowego Funduszu „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.”

Program przewiduje budowę lub modernizację oczyszczalni i podczyszczalni ścieków (co najmniej dwóch), budowę lub modernizację instalacji do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych (o wydajności co najmniej 5 tys. Mg s.m/rok), jak też budowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej (co najmniej 10 km).

Celem programu jest poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. Jak bowiem pisaliśmy, za zanieczyszczenie Bugu odpowiada głównie odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie Ukrainy.

Nabór wniosków do programu będzie odbywał się w trybie ciągłym. Beneficjentami mogą być podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju.

Budżet programu wynosi maksymalnie 40 mln zł. Przewidziana forma dofinansowania to pożyczki w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym najniższa wartość pożyczki to 1 mln zł. Program będzie realizowany w latach 2016- 2023 (środki będą wydatkowane do2023r.).

Uwagi, komentarze i propozycje zmian należy kierować jedynie w formie elektronicznej na adres bug@nfosigw.gov.pl. Pełną treść programu priorytetowego można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Śnięte ryby w Odrze pod Głogowem. Dolnośląskie (14 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Inwestycje w niebiesko-zieloną infrastrukturę polskich miast z dofinansowaniem 136,2 mln zł. FEPW (10 czerwca 2024)Zmiany pogody mogą pobudzić złote algi do zwiększenia produkcji toksyn. GIOŚ (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony