Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Trzeba poprawić gospodarowanie opakowaniami wielorazowymi

Przed wejściem w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. gospodarka odpadami opakowaniowymi bardziej pasowała do idei circular economy. Lepiej wykorzystywano np. opakowania wielokrotnego użytku - wynika z najnowszego raportu Instytutu Sobieskiego.

   Powrót       23 listopada 2016       Odpady   

Jak czytamy w raporcie pt. „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” w latach 2011-2013 masa odpadów opakowaniowych wprowadzonych do obrotu rosła (z 4,6 mln Mg do 4,8 mln Mg). Od 2013 r. ta ilość zaczęła się stabilizować (trend dotyczył wszystkich rodzajów opakowań), by na koniec 2014 roku wynieść nieco ponad 4,8 mln Mg (w stosunku do 2011 r. był to wzrost o 5,1 proc.).

W 2014 r. papier i tektura stanowiły ok. 32 proc. masy wprowadzonych do obrotu odpadów opakowaniowych, drewno i tekstylia ok. 23 proc., szkło ok. 21 proc., tworzywa sztuczne ok. 19 proc., stal ok. 3 proc., zaś aluminium ok. 2 proc.

Zmiana okazała się niedobra

Z raportu wynika, że zmianę dynamiki można zaobserwować od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zastąpiła Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Dlaczego przed wejściem w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. dynamika wprowadzanych do obrotu odpadów opakowaniowych była tak wysoka? Poprzednio prawo zobowiązywało sklepy do przyjmowania i wymiany opakowań wielokrotnego użytku, które znajdowały się w ich ofercie handlowej. Z kolei producenci i hurtownicy mieli obowiązek odbioru na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku od sklepów, z którymi współpracowali.

Brak porozumień między ministrem a podmiotami handlowymi

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jako alternatywę dla poprzednio obowiązujących zapisów przewiduje możliwość zawierania porozumień pomiędzy ministrem środowiska a podmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku. Porozumienie mogłoby np. dotyczyć utworzenia systemu obrotu takimi opakowaniami. Jak jednak podkreślono w raporcie, dotychczas żadnego takiego porozumienia nie zawarto.

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych wielokrotnego użytku odbywa się na mocy umów cywilnoprawnych pomiędzy wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku i detalistami (ew. sieciami detalicznymi) przyjmującymi od konsumentów opakowania zwrotne.

Kiedyś prawo bardziej sprzyjało circular economy

Autorzy raportu stwierdzają, że poprzednie obowiązki detalistów i hurtowników umożliwiały realizację kluczowych z punktu widzenia prawa UE celów systemu gospodarowania odpadami: ograniczania wykorzystywania zasobów (w tym przypadku do produkcji opakowań) i praktycznego zastosowania hierarchii postępowania z odpadami (w tym przypadku zapobiegania powstawaniu odpadów). Obowiązki te pełniły także szczególną rolę w zakresie przygotowania do ponownego użycia części opakowań, np. opakowań szklanych.

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych wprowadzonych do obrotu rośnie

Z raportu dowiadujemy się ponadto, że w 2015 r. poziom odzysku odpadów powstałych z opakowań wprowadzonych do obrotu ogółem wyniósł 63,6 proc. - co oznacza wzrost r/r o 3,3 p.p., zaś recyklingu 58,7 proc. (wzrost r/r o 3,1 p.p.). W latach 2011-2014 poziom odzysku odpadów powstałych z opakowań wprowadzonych do obrotu wzrósł o 4,3 p.p. (średniorocznie – 1,4 p.p.), zaś recyklingu – o 14,2 p.p. (średniorocznie – 4,7 p.p.).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Nielegalne składowisko odpadów pod Goleniowem, grupa przestępcza rozbita. Zachodniopomorskie (12 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony