Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

Turyści będą mieli dostęp do terenów referencyjnych w Puszczy Białowieskiej

   Powrót       22 kwietnia 2016       Zrównoważony rozwój   

Okoliczni mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z tzw. powierzchni referencyjnych na terenie Puszczy Białowieskiej - podały Lasy Państwowe. Wcześniej LP tłumaczyły, że te tereny wyłączono z użytkowania ze względów bezpieczeństwa. Przeciw temu protestowali lokalni mieszkańcy.

Jak poinformowano w komunikacie na stronie internetowej przedsiębiorstwa, umożliwienie dostępu do tych powierzchni nastąpiło w odpowiedzi na postulaty lokalnej społeczności oraz samorządów. 20 kwietnia br. decyzję potwierdzającą ten stan rzeczy wydał dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

Co to są tereny referencyjne?

Tereny referencyjne zostały utworzone decyzją dyrektora generalnego LP pod koniec marca br. Zajmują ponad 5,5 tys. ha w nadleśnictwach Białowieża i Browsk. Wraz z rezerwatami stanowią obszar (1/3 powierzchni trzech nadleśnictw gospodarczych w Puszczy Białowieskiej), gdzie nie prowadzi się gospodarki drzewnej. Na pozostałych 2/3 prowadzone będą cięcia sanitarne, usuwane będą zasiedlone przez korniki drzewa.

Lasy wyjaśniają, że ograniczenie dostępu do terenów referencyjnych (z wyjątkiem osób prowadzących tam badania naukowe) było podyktowane względami bezpieczeństwa. Są to tereny najmocniej dotknięte plagą kornika, z dziesiątkami tysięcy martwych, uschłych świerków, które - według naukowców - będą się wywracać w ciągu najbliższych 5-10 lat, stwarzając zagrożenie dla ludzi - zaznaczono.

Przedstawiciele władz okolicznych gmin oraz mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się jednak za powszechną dostępnością obszarów referencyjnych, wskazując, że są to tereny, z których często korzystają osoby zbierające grzyby, jagody czy pozyskujące drewno opałowe, a także popularne wśród turystów. Dlatego, po spotkaniu 19 kwietnia z samorządowcami z powiatu hajnowskiego w Warszawie, dyrektor generalny LP wydał decyzję, na mocy której ograniczenia w udostępnianiu obszarów referencyjnych nie dotyczą "prowadzenia badań naukowych, uprawiania rekreacji i turystyki oraz zbieractwa na własne potrzeby płodów runa leśnego" - wyjaśniło przedsiębiorstwo.

Nowe przedsięwzięcia

Dyrektor generalny zobowiązał też dyrektora RDLP w Białymstoku oraz nadleśniczych z Browska i Białowieży do przedsięwzięcia wszelkich możliwych prawnie działań ograniczających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi korzystających z tych terenów. O ryzyku związanym z przebywaniem w obumarłych drzewostanach miejscowi leśnicy będą ostrzegali m.in. na tablicach informacyjnych i w lokalnych mediach.

Szef LP poinformował również samorządowców z Białowieży o wdrażanym pilotażowym programie, który ma ułatwić realizację wspólnych przedsięwzięć w oparciu o środki Lasów i samorządów.

W najbliższym czasie dojdzie do kolejnego spotkania w tej sprawie, a władze gmin z Puszczy Białowieskiej mają przedstawić listę projektów w zakresie m.in. budowy lub remontów dróg czy tworzenia nowoczesnej infrastruktury turystycznej, w których Lasy Państwowe mogłyby uczestniczyć. Wójtowie, burmistrzowie i starosta hajnowski z zadowoleniem przyjęli decyzję o udostępnieniu obszarów referencyjnych dla mieszkańców i turystów, dziękowali też za dotychczasową współpracę z nadleśnictwami i zaangażowanie LP w przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Puszczy Białowieskiej, rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu - podano. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Budżet na ochronę środowiska w 2024 r. Sejmowa komisja wydała pozytywną opinię (29 grudnia 2023)Orlik wygrywa z panelami. WSA w Białymstoku wstrzymuje decyzję o farmie PV na Polanie Białowieskiej (21 grudnia 2023)Muzea przyrody. Gdzie tworzyć i jak wzmacniać parki narodowe? (13 grudnia 2023)Pierwsze zadania dla MKiŚ. Nowa minister przedstawia priorytety (13 grudnia 2023)Prawie 1,6 mld zł od NFOŚiGW na ochronę przyrody. Na początek - dla Gór Świętokrzyskich (01 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony