Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Unia Europejska złagodzi zasady ESG dla przedsiębiorstw? Niektórych firm i branż dyrektywa nie obejmie

Europejscy ministrowie przemysłu zatwierdzili mniej restrykcyjną wersję projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju niż ta zaproponowana w lutym przez Komisję Europejską.

   Powrót       09 grudnia 2022       Zrównoważony rozwój   
Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

1 grudnia 2022.  ministrowie przemysłu 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli wspólne stanowisko w sprawie projektu dyrektywy due diligence dotyczącej obowiązków zrównoważonego rozwoju koncernów międzynarodowych (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU)2019/1937, w skrócie CSDD).

Jak wcześniej pisaliśmy, w lutym 2022 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy, która miała zobowiązać duże przedsiębiorstwa do zapewnienia, by ich działania w łańcuchu wartości były zgodne z prawami człowieka i prawami środowiskowymi. Propozycje Komisji dotyczyły dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników o rocznym obrocie przekraczającym 150 mln euro. Dwa lata po wejściu w życie przepisów w niektórych sektorach wysokiego ryzyka takich jak np. przemysł włókienniczy, rolnictwo czy wydobycie minerałów próg ten zostałby obniżony do przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób i osiągających roczny obrót powyżej 40 milionów euro. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa pozaeuropejskie, one także musiałyby przedstawiać sprawozdania ze zrównoważonego rozwoju, o ile generują w UE ponad 150 mln euro przychodów netto ze sprzedaży i mają tu co najmniej jedną jednostkę zależną lub jeden oddział. Wytyczne dyrektywy miałyby objąć około 13 tys. europejskich przedsiębiorstw i 4 tys. z krajów trzecich działających w UE.

Kogo nie obejmie ESG

Jednak, jak pisze francuski dziennik Actu-Environnement, projekt dyrektywy, przyjęty przez europejskich ministrów modyfikuje kryteria znacznie ograniczając zakres oddziaływania przepisów o przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju. Według nowej wersji dyrektywa due diligence objęłaby w pierwszej kolejności bardzo duże firmy, zatrudniające ponad 1 tys. pracowników i osiągające obrót netto w wysokości 300 mln euro. Po trzech latach obowiązywania dyrektywa dotyczyłaby również firm spoza Europy, których obrót netto w UE wynosi 300 mln euro. Według Actu-Environnement organizacje pozarządowe takie jak Oxfam, Sherpa, CCFD Terre solidaire, Notre Affaire à tous i Les Amis de la Terre France ubolewają nad decyzją Rady Unii Europejskiej, która osłabia tekst. Zakres należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju nie obejmuje bowiem firm usługowych ani eksportu broni lub sprzętu inwigilacyjnego - pisze dziennik. Europejscy ministrowie wyłączyli również niektóre rodzaje działalności finansowej z obowiązku ESG  np. działalność inwestycyjną. Ponadto usunięto z wcześniejszego tekstu obowiązki dotyczące dyrektorów spółek. Jeden z wcześniejszych przepisów dotyczył uzależnienia wynagrodzenia dyrektorów od posiadania planów transformacji klimatycznej dla dużych przedsiębiorstw.

Wypracowane podejście ogólne jest stanowiskiem negocjacyjnym uzgodnionym przez Radę. Na jego podstawie prezydencja Rady będzie mogła rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim.

Julita Wróbel

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)KONGRES ENVICON 2023 - o środowisku, dla środowiska (29 listopada 2023)Rozporządzenie bateryjne i fala nowych obowiązków dla branży magazynów energii (29 listopada 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony