Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Rada UE zdecydowała o 100% redukcji emisji CO2 dla nowych pojazdów

Rada Unii Europejskiej przyjęła regulacje zakładające cel ograniczenia o 100% emisji dwutlenku węgla w segmencie nowych pojazdów osobowych i dostawczych. Polska głosowała przeciw wprowadzeniu zakazu rejestracji samochodów spalinowych.

   Powrót       29 marca 2023       Planowanie przestrzenne   
Elektromobilność

28 marca 2023 r. Rada UE przyjęłarozporządzenie, które wprowadzi bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych pojazdów. Ma ono na celu ograniczyć emisje w sektorze transportu drogowego. Jednocześnie regulacje mają stanowić impuls do rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w stronę zrównoważonych i zeroemisyjnych rozwiązań jak elektromobilność i technologie wodorowe. Rozporządzenie jest kontrowersyjne dla sektora motoryzacyjnego w Europie, który w krótkim terminie będzie musiał dostosować swoje technologie do nowych wymagań.

Nowe cele

Rozporządzenie zakłada osiągnięcie 55% redukcji emisji CO2 w przypadku nowych samochodów osobowych i ograniczenie ich o 50% przez samochody dostawcze w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r. Przewidziano też ograniczenie emisji CO2 o 100% w segmencie nowych samochodów osobowych i dostawczych, ale od 2035 r. Już w 2026 r. Komisja Europejska dokona pierwszej, gruntownej oceny postępów w realizacji wymienionych celów.

Producenci będą mogli skorzystać w latach 2025-2029 z instrumentu motywacyjnego. Jeżeli w tych latach firmy sprzedadzą odpowiednią liczbę pojazdów zero- i niskoemisyjnych, to będą objęci mniej rygorystycznymi celami redukcji emisji CO2, pomniejszonymi o 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych. W rozporządzeniu utrzymano odstępstwo dla drobnych producentów do końca 2035 r. – jest to ukłon w stronę startupów.

Ponadto, regulacje przewidują stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji CO2, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje do maksymalnie 4 g/km rocznie w latach 2030-2034. Obecnie obowiązuje pułap na 7 g/km rocznie.

Co najważniejsze, do 2025 r. zostanie opracowana metodologia oceny emisji CO2 w całym cyklu życia samochodów osobowych i dostawczych, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy. Pozwoli ona na przejrzystą ocenę wpływu danych technologii na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń.

Są to cele realizowane w ramach pakietu regulacyjnego Fit for 55. Przedstawiony przez KE 14 lipca 2021 r. pakiet umożliwi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu.

Zakaz rejestracji samochodów spalinowych po 2035 r.? Polska przeciw

Ustalono ponadto, że Komisja Europejska po odbyciu konsultacji ma przedstawić propozycję rejestracji samochodów po 2035 r. tylko z silnikami neutralnymi pod względem emisji CO2. W praktyce może to oznaczać, że samochody ze silnikami spalinowymi nie będą mogły być już rejestrowane.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Polska głosowała przeciw zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 r.

- Rozwiązanie to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją, a wyłącznie z indywidualnymi celami niektórych państw. Naszym zdaniem czynnikiem decydującym o wyborze technologii na kolejne dziesięciolecia powinien być rynek i społeczeństwa, a nie przymus UE – wyjaśniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodała, że w 2026 r. planowana jest rewizja rozporządzenia dot. zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych.

Nadia Gorbatko na łamach francuskiego dziennika Actu Environnement wskazuje, że do 2026 r. UE zostawia otwarte drzwi dla paliw syntetycznych wskazując, że „bitwa pomiędzy baterią i tłokiem jeszcze się nie zakończyła”. Do tego roku ma zostać przeprowadzony przegląd rozwiązań technologicznych. Rozporządzenie nie wyklucza stosowania e-paliw(1), co jest ukłonem w stronę niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, będącego liderem europejskim. Francja z kolei postrzega przyszłość transportu w paliwach wodorowych, wyśmiewając w praktyce pomysł niemiecki na większą konsumpcję e-paliw. Ich produkcja i konsumpcja nie zawsze gwarantują ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Potrzebna nowa infrastruktura ładowania i tankowania

Warto też dodać, że 28 marca Posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) porozumieli się z Radą Unii Europejskiej w zakresie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych dla samochodów osobowych i ciężarówek w ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Stacje ładowania dla samochodów osobowych będą musiały się pojawić na europejskich drogach w odległości co najmniej co 60 km, dla samochodów ciężarowych – co 120 km, z kolei stacje wodorowe – będą zlokalizowane co 200 km.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ E-paliwa - to paliwa syntetyczne uzyskiwane w procesach przemysłowo-chemicznych, a nie w wyniku wydobycia i przeróbki

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada Ministrów zatwierdziła zmiany w KPO (06 maja 2024)Jednorazowe papierosy jednym z najbardziej szkodliwych dla środowiska produktów (29 kwietnia 2024)100 mld zł z KPO zaplanowano wydać na transformację energetyczną (29 kwietnia 2024)Dyskusja z branżą o rozwoju elektromobilności w Polsce (09 kwietnia 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony