Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Komisja Europejska zaproponowała założenia reformy rynku energii elektrycznej

   Powrót       16 marca 2023       Energia   
Rynek energii elektrycznej UE

Komisja Europejska podejmie się zmian rynku energii elektrycznej, aby uchronić odbiorców przez jej wysokimi i niestabilnymi cenami, które obserwowaliśmy w 2022 r. 14 marca br. przedstawiła założenia reformy, nad którą pochyli się Parlament Europejski i Rada UE.

Reforma rynku energii elektrycznej następuje po wybuchu kryzysu energetycznego oraz ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Władze unijne chcą, by rynek energii był bardziej odporny na potencjalne nowe kryzysy oraz mniej zależny od energii produkowanej z wykorzystaniem surowców kopalnych. Kluczem jest wzrost konkurencyjności przemysłu.

Więcej elastyczności i bezemisyjnej energii

Zmiany przewidują przede wszystkim większy udział energii z OZE wraz ze stopniowym wycofywaniem energii gazowej. Będą wdrożone środki zachęcające do zawierania długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej (PPA). Rozwiązania mają wspierać też elastyczność poprzez rozwój magazynów i instrumentów szybkiego reagowania na popyt, które będą do dyspozycji operatorów.

Kolejnym celem jest ochrona konsumentów energii elektrycznej przed wysokimi cenami energii. Kluczowa jest większa konkurencja na europejskich hurtowych rynkach energii poprzez zwiększenie przejrzystości i integralności rynku. Będzie zapewniony szeroki wybór umów oraz dostęp do informacji przed ich podpisaniem. Wachlarz obejmie umowy z dynamicznymi taryfami, aby korzystać z energii wtedy, gdy jest tańsza. Spółki energetyczne będą zobowiązanie do zarządzania ryzykiem cenowym poprzez zabezpieczenie dostaw. Żaden z odbiorców energii nie może zostać bez dostępu do energii, nawet w przypadku zadłużenia u spółki.

Większy udział energii z OZE ma zapewnić mniejsze ceny energii, które sprawią, że europejski przemysł będzie bardziej konkurencyjny. Przewidziana będzie możliwość sprzedaży energii nie tylko spółkom energetyczym, ale też sąsiadom.

Pomoc publiczna dla nowych inwestycji OZE będzie mogła przyjąć formę wyłącznie kontraktów różnicowych (CfD).

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) będzie miała większe możliwości monitorowania integralności i przejrzystości rynku energii w UE.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rosnące wykorzystanie surowców oddala nas od GOZ. Na ile „okrągła” jest światowa gospodarka? (16 marca 2023)Nie ma zielonej transformacji? Nie ma kredytu! Ten mechanizm już działa (15 marca 2023)43% zatrudnionych w Luneos (sektor OZE) to kobiety (08 marca 2023)Nowe technologie w sektorze energetycznym – kierunki i wyzwania (06 marca 2023)Największy polski koncern zaostrza kurs na zeroemisyjność (03 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony