Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

UE z pomocą finansową rzędu 90 mln euro na odbudowę gleb

   Powrót       29 września 2023       Zrównoważony rozwój   

Unia Europejska przeznaczy 90 mln euro na projekty badawcze(1) dotyczące odbudowy i ochrony zdrowia gleby. O planach UE w tej kwestii pisaliśmy już w lipcu. Wówczas Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, gdzie sprawa gleb została wzięta pod parasol prawny jako pierwsza.

To odpowiedź na alarmujące dane o stanie gleb na obszarze Europy, gdzie, według oceny KE, niemal 70% gruntów jest obecnie w złym stanie. Przyczyniają się do tego m. in. procesy erozji wodnej i wietrznej, zanieczyszczenia gleb, spadek różnorodności biologicznej czy degradacja hydrologiczna. Znaczący wpływ na pogarszający się stan gleb ma intensywne rolnictwo (chemiczne środki ochrony roślin, wyjaławianie gleb) ekstensywne uprawy wyjaławiające glebę, ale i działalność człowieka w takich obszarach jak wylesianie, przemysł, urbanizacja i aglomeryzacja czy niewłaściwa gospodarka odpadami. Dodatkowy czynnik to zmiany klimatu.  Co prawda zależność jakości gleb od zmian klimatu nie jest jeszcze do końca poznana,  wiadomo jednak, że np. ekstremalne zjawiska pogody modyfikują wilgotność gleby, co stanowi ważny wskaźnik jej dobrostanu. Szacuje się, że w wyniku działalności ludzkiej do 2050 r. zdegradowanych będzie 90% wszystkich gleb na świecie.

17 nowych projektów badawczych, 314 podmiotów, 32 kraje.

UE zamierza przeznaczyć 90 mln euro na 17 nowych projektów badawczych, które zostały wybrane przez niezależnych ekspertów w ramach ogłoszonego w ubiegłym roku naboru. Jak podaje KE, ich celem będzie umocnienie produkcji zrównoważonej zdrowej żywności, ochrona różnorodności biologicznej, budowa odporności na zmiany klimatu oraz realizacja zadań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu(2). Nadzór nad projektami badawczymi będzie sprawować Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA).

W inicjatywę zaangażowanych jest 314 podmiotów z 32 krajów. Oprócz krajów UE, włączyły się do niej m. in. państwa stowarzyszone w ramach programu „Horyzont Europa”, Kanada oraz Stany Zjednoczone. Ważny głos w „uzdrawianiu” europejskich gleb będą miały uniwersytety, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i władze lokalne. Sprawa wymaga współpracy wielu podmiotów i działania na wielu płaszczyznach, m.in. ograniczeniu ilości odpadów z przetwórstwa, ustanowieniu narzędzi identyfikujących zanieczyszczenia gleby oraz wskaźników do pomiaru jej różnorodności biologicznej.

Rezultaty działań projektów mają być osiągnięte już w 2030 r.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji

Przypisy

1/ Chodzi o projekt w ramach "Horyzont Europa” na lata 2021–20272/ Źródło:
https://serwis.pap.com.pl/sp/index/#/46427160

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG (05 grudnia 2023)41% nadmiarowych zgonów mniej w 2021 r., ale to wciąż za dużo. EEA o jakości powietrza (04 grudnia 2023)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)NGO: głosowanie kluczowe dla europejskiej przyrody. Nature Restoration Law w Komisji ENVI (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony