Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.09.2022 29 września 2022

UMP podtrzymuje negatywną opinię ws. projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

UMP twierdzi, że projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w obecnej formie nie przyczyni się m.in. do zatrzymania eksurbanizacji czy bardziej ekonomicznego wykorzystania przestrzeni miejskiej.

   Powrót       16 maja 2022       Planowanie przestrzenne   
Planowanie przestrzenne

Podczas spotkania komisji ds. urbanistyki Unii Metropolii Polskich (UMP) przedstawiciele największych ośrodków metropolitarnych uchwalili jednolite stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O nowej wersji projektu pisaliśmy już w marcu br. w artykule pt. “Reforma planowania przestrzennego w wykazie prac RM” oraz w kwietniu br. W tekście “Konsultacje nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Jak zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) w uzasadnieniu projektu ustawy, zmiany prawne mają doprowadzić do przyspieszenia procedur planistycznych poprzez ich uproszczenie i ujednolicenie. Proponowany dokument stanowi także realizację reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zdecydowana opinia ze strony UMP

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na portalu UMP(1) przedstawiciele dwunastu największych ośrodków miejskich pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotra Grzelaka wskazali:

UMP podtrzymuje negatywną ocenę projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wyrażoną w stanowisku z dnia 18 lutego 2022 r., z wyjątkiem uporządkowania kwestii zgodności decyzji o warunkach zabudowy z polityką przestrzenną gminy, która powinna być określona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a nie w planie ogólnym. Ponadto pozytywnie oceniamy zamiar dążenia do wprowadzenia zintegrowanych planów inwestycyjnych dających możliwość zawierania umów urbanistycznych – poinformowano.

UMP wskazała, że najnowsza wersja projektu wspomnianej ustawy nie różni się w zasadniczych kwestiach od wersji z 31 grudnia 2021 r., a jej zapisy nie umożliwiają osiągnięcia celów, które wyznaczył projektodawca. Członkowie UMP poinformowali, że projekt ustawy:

  • nie podejmuje problematyki planowania przestrzennego na poziomie metropolitarnym;
  • nie przyczyni się do zatrzymania eksurbanizacji(2), mającej miejsce w Polsce od ponad 30 lat;
  • nie rozwiązuje kwestii bardziej ekonomicznego wykorzystywania przestrzeni na cele zabudowy oraz położenia nacisku na prace rewitalizacyjne w miejsce “niekontrolowanej ekspansji” kolejnych zabudowań;
  • nie dąży do poprawy warunków realizacji podmiotowych praw użytkowników danej przestrzeni;
  • nie przekłada kosztów nowej urbanizacji na podmioty odnoszące korzyści z przekształceń gruntów na budowlane.

W opublikowanej opinii UMP ostrzegła, że znajdująca się w omawianym projekcie ustawy instytucja planu ogólnego gminy mogłaby doprowadzić do pojawienia się wielomilionowych roszczeń odszkodowawczych ze strony dużych ośrodków miejskich w sytuacji, w której gminy dążyłyby do ograniczenia rozpraszania zabudowy.

Apelujemy do MRiT o pilną reformę opłaty adiacenckiej, wiążąc jej wysokość z faktycznymi kosztami budowy infrastruktury osiedleńczej – dodali na koniec członkowie UMP, podkreślając potrzebę dalszych prac nad projektem.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść komunikatu UMP można znaleźć pod linkiem:
https://metropolie.pl/artykul/stanowisko-ump-w-sprawie-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym
2/ Eksurbanizacja (ang. urban sprawl) – rozległy obszar zabudowań na obrzeżach dużego ośrodka miejskiego, powstały w sposób niekontrolowany, często nieatrakcyjny pod względem wizualnym.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ZMP o zapowiadanej reformie planowania przestrzennego (28 września 2022)Mamy w Polsce kryzys gospodarki przestrzennej (01 września 2022)Wdrożenie założeń Krajowej Polityki Miejskiej wymaga reformy finansów JST (29 czerwca 2022)Katowice: Przygotowano standardy kształtowania zieleni w mieście (06 czerwca 2022)Wiatr to potężny impuls dla gospodarki (02 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony