Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.05.2021 09 maja 2021

URE: Kończy się wsparcie, nie kończą się obowiązki

   Powrót       08 marca 2021       Energia   

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach po zakończeniu okresu wsparcia dla wytwórców energii z OZE? Przedsiębiorcy, którzy planują kontynuować działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł, po wygaśnięciu przewidzianego dla nich okresu wsparcia, muszą w dalszym ciągu posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności albo wpis do rejestru działalności regulowanej.

Urząd Regulacji Energetyki odnotował, że w przypadku niektórych przedsiębiorców, którzy korzystali z systemu wsparcia np. w postaci tzw. świadectw pochodzenia, piętnastoletni okres przysługującego im wsparcia zakończył się w 2020 r. W związku z tym przypomina, że przedsiębiorcy, których Prawo energetyczne zobowiązuje do posiadania koncesji(1), powinni złożyć wniosek do Prezesa URE o jej przedłużenie (względnie o nową koncesję). Z kolei przedsiębiorcy, którzy zostali wyłączeni z ustawowego obowiązku posiadania koncesji(2), powinni posiadać aktualny wpis w rejestrze działalności regulowanej.

W przypadku małych instalacji OZE będzie to wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji(3), prowadzonego przez Prezesa URE, natomiast przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z biogazu rolniczego w innych instalacjach niż mikroinstalacje oraz wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii powinni mieć wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz rejestru wytwórców biopłynów(4), prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Każda działalność gospodarcza (poza działalnością w mikroinstalacji) polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii podlega koncesjonowaniu lub wymaga wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji lub wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny(5).

Źródło: URE

Przypisy

1/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.).2/ Art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d ustawy Prawo energetyczne.3/ Art. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.).4/ Art. 24 oraz art. 34 ustawy o odnawialnych źródłach energii.5/ Art. 60 1 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Fotowoltaika jako usługa. Czy fotowoltaika bez kosztów inwestycyjnych jest możliwa? (05 maja 2021)17,5 mln zł dofinansowania na pozyskiwanie energii z wiatru w Klastrze Zgorzeleckim (04 maja 2021)Aukcje OZE: URE ogłasza osiem aukcji zwykłych na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł (22 kwietnia 2021)Przewóz towarów koleją bez śladu węglowego? Podpisano list intencyjny (21 kwietnia 2021)Instalacja produkcji ciepła z biomasy w Jedliczu z dofinansowaniem (12 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony