Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Uboczne produkty spalania – wkrótce ich status się zmieni

Polskie prawo kwalifikuje uboczne produkty spalania albo jako odpad, albo jako produkt. W praktyce najczęściej są traktowane jak odpady, ale ich status mogą poprawić proponowane zmiany prawne, rozwój technologii i rosnąca świadomość przedsiębiorców.

   Powrót       09 czerwca 2016       Odpady   

Jak mówił podczas zorganizowanego w Warszawie seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania” dr Sergiusz Urban, doradca w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Komisja Europejska w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym przygotowała szereg propozycji legislacyjnych, które mają poprawić sytuację niektórych UPS, tak by przestały one mieć status odpadów. Między innymi planuje się stworzenie zachęt finansowych premiujących odzysk i zniechęcających do unieszkodliwiania. Również w Ministerstwie Środowiska trwają dyskusje dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i związanych z nią implementacji prawnych.

Ilość produktów spalania będzie rosła

Zmiana statusu UPS byłaby ważnym krokiem w stronę gospodarki bezodpadowej, tym bardziej że – jak stwierdził Krzysztof Łuczaj, członek zarządu LSA sp. z o.o. - ilość produktów spalania w postaci popiołu lotnego i mieszanek popiołowo-żużlowych będzie rosła. Należy tu zauważyć, że w Polsce w 2015 roku powstały nowe spalarnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych (tych drugich obecnie działa 11). Same spalarnie odpadów komunalnych po osiągnięciu pełnych zdolności produkcyjnych będą spalały co najmniej 1 mln ton odpadów rocznie.

Gips, żużle, popioły – cenny składnik budowlany

Przykładem produktu ubocznego może być gips powstały w instalacjach odsiarczania spalin. Wiele zakładów energetycznych sprzedaje tę frakcję jako normalny produkt lub jako odpad. W Polsce powstaje rocznie ok. 2,4 mln ton gipsu poreakcyjnego, który ma częściowo zastosowanie w branży budowlanej i wykończeniowej oraz w drogownictwie.

Przy budowie dróg uboczne produkty spalania są wykorzystywane do robót ziemnych i jako element warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Łupki przywęglowe nieprzepalone, mieszanki popiołowo-żużlowe oraz kruszywa żużlowe - oto materiały, z których mogą być wykonywane w 100 procentach np. nasypy.

Popioły lotne są zdaniem wielu specjalistów są cennym dodatkiem zwiększającym wytrzymałość betonów, w tym odporność na korozję. Ważnymi odbiorcami popiołów i żużli są zakłady cementowe i wytwórnie betonu, chociaż zakłady te są w stanie zagospodarować tylko część tych odpadów - reszta jest składowana.

Gospodarcze, szerokie zastosowanie dla popiołów znalazła firma LSA. Uruchomiony przez nią w 2014 roku pilotażowy zakład ma przetworzyć hałdę popiołów lotnych z EC Białystok o masie 1 mln ton w konkretny produkt, czyli w lekkie, mrozoodporne i wytrzymałe kruszywo. Do stworzenia tego kruszywa mogą służyć popioły ze spalania węgla kamiennego, ale także odpady przemysłu chemicznego, pochodzące ze spalarni odpadów komunalnych czy powstałe w wyniku spalania biomasy.

Nie wszystkie UPS mogą być bezpiecznie wykorzystane

Mimo oczekiwanych zmian prawnych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, na pewno nie wszystkie UPS będą mogły zostać zagospodarowane. Eksperci obecni na konferencji zwracali uwagę na wątpliwości dotyczące zagospodarowania niektórych ubocznych produktów spalania - część z nich zawiera bowiem metale ciężkie i te nie mogą być zakwalifikowane jako odpady obojętne. Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu poinformował dodatkowo, że choć utrata statusu odpadu powoduje, że UPS może być wykorzystany przez osobę fizyczną (np. przez rolnika do utwardzenia drogi), to przekazanie powinno nastąpić pod warunkiem, że takie wykorzystanie nie będzie się to wiązać z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym (22 czerwca 2023)Bezpłatny kurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce” dostępny on-line (20 kwietnia 2023)Polska cyrkularna ponad przeciętną. Czy to możliwe? (13 października 2022)Transformacja w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego nabiera rozpędu. Circular Week po raz piąty w Polsce! (04 października 2022)Gdzie oddać ubrania, buty, tablet czy zabawki? Do paczkomatu (03 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony