Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Duża zmienność cen energii na polskim rynku utrudnia zawieranie umów cPPA

Kontrakty typu cPPA to sposób na zapewnienie dostaw zielonej energii w stabilnej i przewidywalnej cenie. Wynegocjowanie warunków dogodnych dla producenta i odbiorcy energii nie należy do łatwych. Profesjonaliści jednak sobie z tym dobrze radzą, o czym w rozmowie z Moniką Grudzień z Qair Polska S.A.

   Powrót       05 maja 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
Monika Grudzień
Operations Director w Qair Polska S.A.

Teraz Środowisko: Jakim zapleczem dysponuje Qair w Polsce?

Monika Grudzień (MG): Qair to francuska grupa rozwijająca projekty OZE w 17 krajach, m.in. w Brazylii, Francji, Islandii, Tunezji, Wietnamie, Rumunii, czy Burkina Faso.  Dysponujemy więc ogromnym doświadczeniem i międzynarodowym zespołem. Qair Polska S.A. działa na rynku polskim od 2015 roku. Nasza moc zainstalowana to 245 MW, natomiast kolejne 155 MW to projekty w fazie realizacji, które wygrały aukcje OZE w latach 2019-2021 i zostaną wybudowane do końca 2023 roku. Qair Polska S.A. przygotowuje projekty w różnych technologiach a ich obecny potencjał to ponad 2,5 GW.

Aktywa operacyjne Qair w Polsce w 2021 roku wyprodukowały łącznie 428 GWh energii w porównaniu do 310 GWh w 2020 roku. Planowana produkcja w 2022 to 673 GWh.

Największym projektem fotowoltaicznym realizowanym obecnie przez spółkę jest projekt o mocy 60MW zlokalizowany w gminie Kalisz Pomorski. Naszą strategią jest rozwój projektów we współpracy z lokalnymi społecznościami - z korzyścią dla środowiska i przyszłych pokoleń.

TŚ: Jako niezależny producent energii odnawialnej stawiacie na kontrakty długoterminowe typu cPPA. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy ich zawieraniu?

MG: Przywołując definicję cPPA (corporate Power Purchase Agreement) widzimy, że jest to umowa, na podstawie której, wytwórca energii ze źródła odnawialnego sprzedaje energię elektryczną bezpośrednio do odbiorcy końcowego po ustalonej między stronami cenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, w jaki sposób rozliczamy sprzedaną klientowi energię oraz np. czy są dodatkowe koszty bilansowania tej energii.

TŚ: Jakie są korzyści, a jakie ryzyka dla każdej ze strony umowy?

MG: Umowa zawierana jest na długi czas to jest od 10 do 15 lat. Dzięki temu odbiorca zyskuje pewność i gwarancję dostaw energii po stabilnej i przewidywalnej cenie przez długi okres czasu, a jednocześnie uniezależnia się od cen oferowanych przez sprzedawców energii. Wytwórca z kolei ma gwarancję zbytu energii elektrycznej oraz stałych przychodów.

TŚ: Jakie doświadczenia w obszarze zawierania kontraktów cPPA ma Qair na rynkach zagranicznych?

MG: Grupa Qair aktywnie działa na zagranicznych rynkach. Najważniejsze umowy PPA zawarte na świecie to m. in. umowy PPA z siecią supermarketów w Brazylii na okresy 15 i 20 lat czy w Maroku na 20 lat z firmami w przemyśle spożywczym i technologicznym.

TŚ: W Europie rynek cPPA w ubiegłym roku wzrósł aż o 55 proc. Jak wygląda sytuacja w Polsce i jaką oferta dla inwestorów w Polsce w tym obszarze dysponuje Qair?

MG: Obecnie w Europie zostało zawartych 51 umów cPPA – łącznie na 4GW, w tym 11 w Polsce – 404.5 MW z czego 65% to farmy wiatrowe. Qair Polska prowadzi rozmowy w tym zakresie z wieloma podmiotami. Dysponujemy ofertą atrakcyjnej cenowo zielonej energii dla wszystkich podmiotów, również dla firm z sektorów o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

TŚ: Czy diagnozujecie Państwo jakieś szczególne bariery w Polsce, biorąc pod uwagę uregulowania oraz cały ekosystem inwestycyjny najbardziej rozwiniętych rynków cPPA?

MG: Obecnie największym ograniczeniem w Polsce, które silnie oddziałuje na procesy inwestycyjne i tym samym na zawieranie umów cPPA, prócz ograniczeń technicznych w przyłączaniu nowych projektów do sieci, są szybko zmieniające się ceny energii. Skutkuje to m.in. tym, że często oczekiwania producentów i odbiórców różnią się od siebie, co utrudnia znalezienie porozumienia. Kolejnymi zidentyfikowanymi barierami są przepisy w prawie energetycznym. Prawo nie przewiduje sytuacji, w której można zawrzeć umowę sprzedaży bez zawierania umowy z OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego). Warto wspomnieć o wariancie sprzedaży energii za pomocą linii bezpośredniej. W tym wypadku odbiorca i wytwórca mają możliwość przyłączenia dedykowanej linii kablowej do systemu elektroenergetycznego i utworzenia nowego OSD. Niestety wiąże się to z dodatkowymi wymaganiami prawnymi m.in. uzyskaniem koncesji na dystrybucję energii.

Niemniej jednak, mimo tych trudności rynkowych, nawiązujemy obiecujące współprace. Posiadamy gotowy produkt cPPA dla biznesowych odbiorców energii elektrycznej, którzy zużywają minimum 10 GWh energii elektrycznej rocznie i oczekują przewidywalnych cen energii elektrycznej w perspektywie 10-15 lat oraz chcą ograniczyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Zapraszamy do kontaktu: pl.cppa@qair.energy oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.qair.energy/pl/.

QairArtykuł powstał we współpracy z Qair

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Miliardy euro na technologie wodorowe. 20 konkursów dla projektów B&R (29 lutego 2024)Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Ciepło odpadowe i jego niewykorzystany potencjał jako OZE (27 lutego 2024)Obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw: jak na nich zyskać? (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony