Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Unia będzie aktywnie zwalczać nielegalny handel dziką przyrodą

Komisja Europejska przyjęła plan działania na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu dziką przyrodą na terytorium UE. Plan wzmacnia też rolę Unii w walce z tym procederem w skali globalnej.

   Powrót       29 lutego 2016       Zrównoważony rozwój   

Zaplanowano 32 działania, które mają zostać zrealizowane do 2020 r. przez UE i 28 państw członkowskich. Będą się skupiać na trzech priorytetowych zagadnieniach, takich jak:

  • zapobieganie handlowi oraz ograniczenie podaży i popytu na nielegalne okazy i produkty z dzikiej fauny oraz flory - na przykład do końca 2016 r. Komisja opracuje wytyczne mające na celu zawieszenie wywozu starych przedmiotów z kości słoniowej z obszaru UE;
  • wzmocnienie stosowania istniejących przepisów i skuteczniejsze zwalczanie przestępczości zorganizowanej przez zacieśnienie współpracy między właściwymi organami ścigania takimi jak Europol;
  • zacieśnienie współpracy między państwami pochodzenia, państwami przeznaczenia i regionami tranzytowymi - chodzi o wsparcie finansowe UE na rzecz rozwiązania problemu handlu w państwach pochodzenia, ale też o wsparcie w kwestii egzekwowania przepisów. Pomoc ta to również zapewnienie długoterminowych źródeł dochodu społecznościom wiejskim zamieszkującym obszary bogate przyrodniczo.

W ciągu ostatnich lat odnotowano dramatyczny wzrost nielegalnego handlu dziką przyrodą, który stał się jedną z najbardziej lukratywnych form przestępczości na świecie. Szacuje się, że rocznie przez ręce zorganizowanych grup przechodzi z tego tytułu od 8 do 20 mld euro, a działalność ta stoi na równi z handlem narkotykami, ludźmi i bronią.

Plan działania został przygotowany przez zespół, któremu współprzewodniczyli wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W tworzeniu planu brał także udział komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimica oraz komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Dzikie słonie i nosorożce mogą wyginąć w ciągu 25 lat

- Handel dziką przyrodą jest poważnym zagrożeniem dla naszej zrównoważonej przyszłości i musimy podjąć z nim walkę na wielu frontach. Jeśli obecne tempo tego handlu utrzyma się, urodzone dziś dziecko będzie przed swymi 25. urodzinami świadkiem wymierania ostatnich dzikich słoni i nosorożców. Nowy plan działania podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz ukrócenia tej formy przestępczości i stanowi wyraz połączenia woli politycznej z działaniami w terenie - stwierdził Karmenu Vella.

Jak podkreślono, handel dziką przyrodą i kłusownictwo nie tylko zagrażają przetrwaniu niektórych gatunków, ale też przyczyniają się do braku bezpieczeństwa i stabilności w niektórych krajach i regionach.

UE jest obszarem docelowym, obszarem pochodzenia i regionem tranzytowym handlu zagrożonymi gatunkami, którego przedmiotem są żywe i martwe okazy dzikiej fauny i flory bądź wykonane z nich wyroby lub części produktów. W 2014 r. zabito ponad 20 tys. słoni i 1200 nosorożców, a po latach odtwarzania ich populacje ponownie ulegają zmniejszeniu.

Plan działania zostanie przedłożony państwom członkowskim do zatwierdzenia w nadchodzących tygodniach.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

21 maja – Europejski Dzień Natura 2000 (21 maja 2021)Powstaje mapa migracji ssaków kopytnych na Ziemi, która pomoże w ich ochronie (10 maja 2021)Emisje rtęci w Bełchatowie – pod kontrolą czy nie? (01 kwietnia 2021)Komitet PAN apeluje o ochronę cennych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej (31 marca 2021)Dostępne nowe wytyczne w zakresie zapobiegania pożarom lasów (23 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony