Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

W 2027 r. Bałtyk może być czystszy

Około 2027 roku można spodziewać się poprawy stanu środowiska Bałtyku, m.in. mniejszej ilości sinic. Zakłada to Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, który ma być realizowany do 2020 roku. Koszt realizacji programu szacowany jest na ok. 3,4 mld zł.

   Powrót       17 marca 2016       Woda   

W środę w Sopocie odbyła się konferencja dotycząca opracowania Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich, który jest najważniejszym dokumentem strategicznym dla polskiej części Bałtyku.

Jak podaje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, jakość wód Bałtyku określa 11 wskaźników, z których pięć wymaga poprawy, a cztery są zgodne z przyjętymi standardami. Polska powinna w najbliższych latach skoncentrować się między innymi na zapewnieniu właściwej różnorodności biologicznej czy zmniejszeniu dopływu substancji powodujących niekontrolowany wzrost szkodliwych organizmów (np. sinic).

Program wskazuje niemal 60 działań, m.in. administracyjnych, prawnych, kontrolnych, edukacyjnych i inwestycyjnych. Prezes KZGW, Iwona Koza powiedziała dziennikarzom, że ogólny koszt realizacji tego, co proponuje KPOWM szacowany jest na ok. 3,4 mld zł.

Koza zwróciła uwagę, że są to pieniądze dołożone do dziesiątków innych miliardów, które wydajemy i planujemy wydać chociażby na wyposażenie aglomeracji we właściwe systemy kanalizacyjne i w oczyszczalnie ścieków. Tego typu zadania są objęte krajowym programem oczyszczalnia ścieków komunalnych.

Stan Bałtyku poprawił się w ostatnich latach

Jan Kwiatkowski ze spółki DHI Polska (oddział duńskiego instytutu hydrauliki) powiedział dziennikarzom, że w ostatnich kilkunastu latach stan Bałtyku poprawił się. Ocenił, że jest to efektem realizacji krajowego programu oczyszczalnia ścieków komunalnych, w ramach którego zbudowano w minionych dwudziestu latach ogromną infrastrukturę oczyszczania ścieków.

Podkreślił, że obecnie stężenia zanieczyszczeń w rybach i komercyjnie eksploatowanych zasobach morskich są na tyle niskie, że nie ma zagrożenia po ich spożyciu.

Głównym problemem eutrofizacja

Kwiatkowski przyznał, że głównym problemem Bałtyku jest nadmierny wzrost glonów czy fitoplanktonu, w którego skład wchodzą sinice powoduje szereg niekorzystnych zjawisk, które rzutują np. na bioróżnorodność, integralność dna morskiego czy łańcuchy troficzne.

Bałtyk jest jednym z najbardziej zagrożonych eutrofizacją europejskich zbiorników wodnych. Azot i fosfor dostają się do wód morskich zarówno z oczyszczalni jak i z pól.

Kwiatkowski zapewnił, że konsultowany program proponuje szereg działań mających na celu zredukowanie ilości azotu i fosforu dopływających do morza. Wymienił np. działania związane z poprawieniem redukcji usuwania fosforu w oczyszczalniach ścieków oraz z bardziej racjonalnym gospodarowaniem nawozów sztucznych i naturalnych.

Program przewiduje też m.in. wprowadzenie na obszarze Bałtyku zakazu zrzutu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich, rozwój i promocję stosowania przez statki ciekłego gazu ziemnego jako paliwa oraz redukcję emisji fosforu z hałdy fosfogipsów w Wiślince.

W zakresie rolnictwa proponuje się np. wprowadzenie limitu dawki fosforu wprowadzanej do gleb z nawozami naturalnymi i zapewnienie warunków bezpiecznego przechowywania nawozów naturalnych. Także pod względem bioróżnorodności Bałtyku jest dużo do zrobienia. Program ma ograniczyć niektóre stosowane techniki połowowe żeby nie szkodzić cennym siedliskom, prowadzenie kontrolowanego zarybiania oraz promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych.

Efekty programu będą widoczne ok. 2027 roku

Do 29 marca br. trwają konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Dyrektor departamentu planowania zasobów wodnych KZGW Przemysław Gruszecki zachęca wszystkich do wypełniania ankiety. - Zależy nam na tym aby było jak najwięcej wypowiedzi i wszystkie będą przeanalizowane i wpłyną na to co w wersji finalnej dokumentu się znajdzie - zapewnił.

Ocenił, że efekty opracowywanego obecnie Programu mogą być widoczne ok. 2027 roku. Jest to czas potrzebny na realizację programu i uzyskanie efektu ekologicznego.

Jako dokument KPOWM ma być gotowy w kwietniu, potem będzie rozpatrzony przez Radę Ministrów i zaopiniowany przez Komisję Europejską.

Konieczność opracowania programu nakłada dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (ramowa dyrektywa ws. strategii morskiej) oraz transponująca jej zapisy - ustawa Prawo wodne.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Offshore po szwedzku, czyli 22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku w OX2 (22 marca 2024)PFR inwestuje 500 mln zł w terminal instalacyjny kluczowy dla rozwoju offshore. Gdańsk (08 marca 2024)Ruszył projekt dotyczący amunicji i broni chemicznej na dnie Bałtyku. Sopot (22 lutego 2024)Wsparcie projektów morskich farm wiatrowych (21 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony