Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

6 tys. lokalizacji pod małe elektrownie wodne

   Powrót       20 sierpnia 2015       Energia   

Zakończyły się trwające trzy lata prace nad bazą danych potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych w Polsce. Znalazło się w niej 6 tys. obiektów, takich jak istniejące na rzekach obiekty piętrzące oraz lokalizacje dawnych młynów wodnych, w których - w miejsce pracujących niegdyś kół młyńskich - można zainstalować współczesne turbiny.

Baza danych ma postać mapy i nosi nazwę RESTOR Hydro. Jest publicznie dostępna dla potencjalnych inwestorów i wszystkich zainteresowanych pod adresem: http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map/.

Oparta jest na interaktywnym podkładzie mapowym Google. Użytkownik może dokładnie zlokalizować interesujący go obiekt, a także zapoznać się z jego charakterystyką, która oprócz nazwy i współrzędnych geograficznych obejmuje kluczowe dla inwestora informacje. Są to: szacowany średni przepływ i wysokość spadu, szacunkowa moc instalowana obiektu, historyczne przeznaczenie, obecny stan techniczny, informacje o ograniczeniach związanych z ochroną środowiska i ochroną obiektów zabytkowych oraz odległość od sieci energetycznej. Z mapy wynika, że najwięcej potencjalnych lokalizacji znajduje się w Małopolsce i na Śląsku, a także na Dolnym Śląsku (patrza: mapa).

Część międzynarodowego projektu

Mapa RESTOR Hydro w Polsce jest fragmentem większej bazy danych obejmującej potencjalne lokalizacje małych i mikroelektrowni wodnych w całej Europie. Na mapie obejmującej obszar Europy zebrano dane o ponad 50 tys. obiektów piętrzących i wykorzystujących w przeszłości energię wody, które potencjalnie nadają się do wykorzystania w celu produkcji energii. Generalnie małych obiektów tego typu jest w Europie dużo więcej - szacuje się, że około 350 tys.

Motywacją do stworzenia Mapy RESTOR Hydro był fakt istnienia na terenie wszystkich krajów europejskich wielu zaniedbanych, nieczynnych i zrujnowanych kół wodnych napędzających w przeszłości młyny, tartaki, folusze, kaszarnie itp. W obiektach tych tkwi niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny. Na przykład na terenach Polski w latach 30. ubiegłego wieku funkcjonowało około 8 tys. różnego rodzaju instalacji wykorzystujących energię wody, a dziś pracują zaledwie 743 elektrownie wodne.

Mapa lokalizacji mikroelektrowni i małych elektrowni wodnych została stworzona w ramach międzynarodowego projektu RESTOR Hydro realizowanego przez konsorcjum składające się z 11 zespołów z ośmiu krajów europejskich. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia - Program dla Europy (IEE). Polska reprezentowana była w projekcie przez TRMEW – spółkę należącą do Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

5,5 GWh rocznie dla Wrocławia. Rozpoczyna się modernizacja elektrowni wodnej (01 grudnia 2021)Wody Polskie zaskarżyły do sądu decyzję MKiŚ ws. Siarzewa (07 września 2021)Modernizacja krośnieńskiej oczyszczalni ścieków. To jednak nie jedyne działania spółki... (15 marca 2021)Nie zmarnujmy szansy na rzeczywisty rozwój rynku magazynów energii i elektrolizerów (19 stycznia 2021)Nowe nabory na wsparcie dla geotermii i energetyki wodnej (21 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony