Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

W tym mieście warto zamienić auto na autobus

W Rzeszowie, po realizacji wartego przeszło 331 mln zł projektu mającego poprawić funkcjonowanie systemu komunikacji miejskiej, rośnie liczba pasażerów i sprzedanych im biletów, a czas przejazdu przez miasto znacznie się skrócił.

   Powrót       31 sierpnia 2016       Planowanie przestrzenne   

System transportu publicznego Rzeszowa bazuje głównie na autobusach. Jeszcze do niedawna były to pojazdy stare, co przy komunikacji autobusowej nieodseparowanej od ruchu samochodowego było nieefektywne i bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Źle funkcjonująca komunikacja miejska powodowała odpływ pasażerów do transportu indywidualnego, rosło natężenie ruchu w mieście i zanieczyszczenie powietrza.

Ta sytuacja wymusiła na władzach Rzeszowa zmianę systemu transportowego w mieście na bardziej zrównoważony. W 2015 roku zakończył się trwający od 2007 r. projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (jego nazwa brzmi: „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”). Ostatecznie jego wartość wyniosła ponad 331 mln zł, choć wcześniej szacowano, że będzie większa. Obejmował nie tylko przebudowę i rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego i zakup nowoczesnego taboru autobusowego. W jego ramach zaprojektowano też i wdrożono Rzeszowski Inteligentny System Transportowy.

Przebudowa ulic, wydzielenie buspasów

W ramach pierwszego filaru projektu rozbudowano prawie dziewięć kilometrów głównych arterii drogowych miasta i przebudowano ważny węzeł drogowy łączący aleję Wyzwolenia i ulicę Warszawską. Przebudowano i rozbudowano również wiadukt drogowy w ciągu ul. Warszawskiej. Przy okazji były też tworzone i odnawiane ścieżki rowerowe, a chodniki – poszerzane, co – jak mówi zastępca prezydenta miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński, jest praktyką na dziś już powszechną przy każdej rozbudowie dróg w mieście (obecnie Rzeszów ma 110 km ścieżek rowerowych, a funkcjonujących łącznie z trasą Green Velo 126 km, poza tym 20 stacji wypożyczeń rowerów miejskich). Przedsięwzięcie obejmowało ponadto modernizację 11 skrzyżowań, siedmiu przystanków i dwóch pętli autobusowych. W centrum zostały wydzielone buspasy (na ulicach o łącznej długości 6 km).

40 proc. pojazdów zasilanych CNG

Zakupiono 80 nowych autobusów miejskich spełniających normę środowiskową EEV, w tym 30 zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy zasilane CNG stanowią teraz ponad 40 proc. całego taboru autobusowego komunikacji miejskiej Rzeszowa. Zdaniem Marka Ustrobińskiego, najważniejszą korzyścią w tym przypadku jest dużo niższa emisyjność pojazdów o takim napędzie.

Autobusy przodem

W ramach trzeciego, najbardziej innowacyjnego filaru projektu tj. Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, wdrożono cztery systemy: zarządzania transportem publicznym, dynamicznej informacji pasażerskiej, biletu elektronicznego komunikacji miejskiej i obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD). Wszystkie systemy wykorzystują do przekazywania danych dedykowaną łączność radiową. SOSRD działa w ten sposób, że w zależności od natężenia ruchu optymalizuje działanie sygnalizacji świetlnej i nadaje priorytet komunikacji miejskiej. Poza tym, za pomocą 17 tablic VMS na bieżąco informuje kierowców o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu czy zalecanych objazdach, a także o sytuacji meteorologicznej.

Realizując projekt postarano się również zadbać maksymalnie o komfort pasażerów, którzy informacje o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu znajdują na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej. Nie pominięto nawet osób niedowidzących: rozdano im około 200 pilotów, które skierowane w stronę takiej tablicy czy autobusu wywołują zapowiedzi głosowe.

80 autobusów elektrycznych w planach

Jak podkreśla wiceprezydent, dzięki SOSRD udało się istotnie skrócić czas przejazdu przez miasto, a liczba sprzedanych biletów komunikacji miejskiej wzrosła między pierwszym półroczem 2015 r. a pierwszym półroczem 2016 r. o 5,5 proc. Wpływy ze sprzedaży biletów wzrosły z kolei o 9,9 proc., a system komunikacji miejskiej finansowany jest obecnie w 52 proc. ze sprzedaży biletów (co na tle innych miast jest wynikiem dobrym).

- Zmierzamy do dalszej poprawy komfortu pasażerów, np. mamy w planach zainstalowanie ogrzewania, a nawet klimatyzacji na niektórych przystankach. Poza tym będziemy dążyć do wymiany całego taboru na bardziej ekologiczny – do 2020 roku chcemy zakupić 80 autobusów elektrycznych, które będą się poruszać po najbardziej obciążonych trasach – zapewnił Marek Ustrobiński. Zapowiedział ponadto, że miasto już dziś pracuje nad nową siatką połączeń, która dodatkowo zwiększy sprawność systemu komunikacji miejskiej.

Do korzystania z tejże może skłaniać wielu kierowców również wprowadzona niedawno strefa płatnego parkowania (zwolnione z opłat są samochody o napędzie elektrycznym).

Wspólnie z Marszałkiem Województwa tworzony jest również system kolei aglomeracyjnej, który pozwoli mieszkańcom 13 okolicznych miejscowości położonych w promieniu 30 km od Rzeszowa sprawnie dojeżdżać do miasta i przesiadać się na komunikację miejską. Takie podróże byłby możliwe w ramach jednego zintegrowanego biletu.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Rybnik: Odebrano pierwsze miejskie autobusy wodorowe (31 sierpnia 2023)Augustów: 10,6 mln zł na bezemisyjne autobusy (23 marca 2023)Warszawa: Strefa Tempo 30 – raport z konsultacji społecznych (06 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony