Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

WIOŚ przypomina: palenie traw jest szkodliwe dla środowiska

   Powrót       10 marca 2015       Zrównoważony rozwój   

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opublikował komunikat w sprawie zakazu wypalania traw, w którym podkreśla, że jest to praktyka prawnie zabroniona, ale także szkodliwa dla środowiska – w tym niosąca śmierć wielu organizmom.

Wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów jest w Polsce zabronione. Tymczasem wciąż jeszcze wpisuje się w tradycję wiosennych porządków.

Oprócz tego, że przy okazji wypalania traw co roku giną ludzie, zjawisko to niesie ze sobą pośrednie i bezpośrednie negatywne skutki dla ekosystemów.

Wypalanie traw obniża wartość gruntów

Jak podkreśla WIOŚ w komunikacie, wypalanie traw przyczynia się do obniżenia rolniczej i ekologicznej wartości gruntów. Niemożliwe staje się właściwe napowietrzenie gleb, stąd zachodzą w niej niekorzystne dla wszelkich procesów biochemicznych zjawiska (procesy tlenowe przechodzą w beztlenowe). Wypalanie traw pozbawia glebę możliwości wzbogacania w materię organiczną i oczyszczania z herbicydów i pestycydów. Następuje jej zubożenie, bo zostaje wypalona warstwa próchnicy, poza tym zmniejsza się zdolność gleby do retencji wody i następuje zniszczenie flory bakteryjnej odpowiedzialnej za asymilację azotu z atmosfery. Wypalanie traw obniża wartość plonów o 5-8 proc., powodując jednocześnie zachwianie ekosystemu, czego wynikiem jest nadmierny rozwój chwastów.

Zabija budzące się do życia organizmy

Oprócz suchych traw, ogień niszczy głównie żywe rośliny, dopiero co pobudzone do życia w okresie wiosennym. Giną głównie trawy i zioła o płytkim systemie korzeniowym, a pozostają tylko rośliny o silnym, głębokim systemie.

Wypalanie traw przyczynia się także do wyginięcia największych sprzymierzeńców rolnika, takich jak mrówki, dżdżownice, biedronki i pszczoły. Śmierć w płomieniach spotyka też pisklęta ptaków mających swoje tereny lęgowe na łąkach (skowronki, bażanty). W pożarze mogą również ginąć większe zwierzęta: jeże, krety, zające i sarny.

Poza tym WIOŚ przypomina, że pożary łąk i ściernisk powodują emisje rakotwórczych substancji - benzo(a)pirenu i innych węglowodorów.

Od roku do 10 lat pozbawienia wolności

Wypalanie traw przez rolników grozi utratą możliwości uzyskania dopłat bezpośrednich. Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, osobom, które wypalają łąki, pastwiska, nieużytki oraz rowy, grozi kara aresztu lub grzywny. Sankcje w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą również rozniecającym ogień w pobliżu lasów. Kodeks karny dla osób, które doprowadzając do pożaru, narażają życie i zdrowie wielu osób oraz ich mienie, przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

WIOŚ przygotował dodatkowo ulotkę "Bijemy na alarm! Nie wypalaj traw!”(1), która ma odwieść rolników od zamiaru wypalania traw. Oprócz rzeczowych informacji zawiera ona także silny przekaz emocjonalny.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Ulotka WIOŚ:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/616-bijemy-na-alarm.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

UE z pomocą finansową rzędu 90 mln euro na odbudowę gleb (29 września 2023)Lepszy system żywnościowy jest możliwy – apel do komitetów wyborczych (29 września 2023)Gmina Brojce: Dotacja na likwidację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (08 sierpnia 2023)Rusza nabór projektów do dofinansowania w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu (01 sierpnia 2023)Wilkowice: 84 km nowej kanalizacji w gminie (19 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony