Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Nawet 8 mln zł wyniosą koszty MŚP w związku z ujawnianiem danych ESG

Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że koszty raportowania ESG wyniosą dla Polskiej gospodarki od 1 do 2,5 mld zł. Jednorazowe koszty dostosowania się do przepisów przez MŚP oszacowano na 1,4 mld zł.

   Powrót       25 kwietnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Polskie firmy bezpośrednio objęte dyrektywą Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) co roku będą ponosić koszt w wysokości od 1,4 do 2,6 mld zł. Wysokie koszty, bo nawet 8 mld zł, poniosą w ujęciu rocznym także firmy nieobjęte bezpośrednio dyrektywą CSRD, ale będące kontrahentami tych posiadających obowiązek raportowania ESG – wylicza Warsaw Enterprise Institute w raporcie pt. Pod ciężarem ESG. Koszty raportowania ESG dla małych i średnich firm w Polsce.

Jak wskazuje Damian Olko, autor raportu, dodatkowo małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) poniosą jednorazowe koszty dostosowania się do przepisów w wysokości do 1,4 mld zł. - To dlatego, że firmy objęte CSRD będą miały obowiązek pozyskiwania części informacji o swoich kontrahentach, a dyrektywa CSRD nie ogranicza tego wymogu, tylko do określonej grupy dostawców czy klientów. Duże firmy nierzadko mają tysiące dostawców i odbiorców – wyjaśnia Olko.

Gdyby natomiast przepisy dyrektywy CSRD rozszerzono na wszystkie MŚP z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o zatrudnieniu do 9 osób, ponoszone każdego roku koszty wynosiłyby 9,8 – 23,6 mld zł, a jednorazowy kosz dostosowania się do przepisów oscylowałby  od 5,5 do 13,2 mld zł.

Czytaj też: Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na obowiązek raportowania niefinansowego?

50 tys. firm w Europie, 3,6 tys. firm w Polsce

Dyrektywa CSRD obowiązuje od 5 stycznia br., jej wdrażanie zostało rozłożone na cztery etapy:

  • sprawozdawczość w 2025 r. za rok obrotowy 2024 w odniesieniu do przedsiębiorstw już podlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej,
  • sprawozdawczość w 2026 r. za rok obrotowy 2025 w odniesieniu do przedsiębiorstw jeszcze niepodlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej,
  • sprawozdawczość w 2027 r. za rok obrotowy 2026 w odniesieniu do notowanych MŚP z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, małych i niezłożonych instytucji kredytowych i wewnętrznych zakładów ubezpieczeń,
  • sprawozdawczość w 2029 r. za rok obrotowy 2028 dla przedsiębiorstw z państw trzecich.

- Wskutek CSRD około 50 tys. firm w UE będzie musiało przygotowywać raporty zrównoważonego rozwoju, a następnie poddać je zewnętrznemu audytowi (usłudze atestacyjnej) – wskazuje autor raportu. Jak dodaje, obowiązkowe raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych i praktyk zarządzania obejmie bezpośrednio ponad 3600 polskich firm. Jest to ponad 22-krotny wzrost względem liczby firm objętych obowiązkiem raportowania na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W sposób bezpośredni – jak wyliczono dalej – dyrektywa obejmie „przynajmniej kilkadziesiąt razy więcej” firm. - Koszty pośrednie wśród MŚP nie ograniczają się tylko do kontrahentów ponad 3600 polskich firm objętych regulacją CSRD, ale obejmują także eksporterów i importerów, w tym dystrybutorów – czytamy.

Łączne koszty raportowania ESG w Polsce

Autor raportu wskazuje przy tym, że łącznie koszty raportowania ESG (zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie) wyniosą dla Polskiej gospodarki od 1 do 2,5 mld zł.

- Coroczny dodatkowy koszt wyniesie od 1,7 do 10,5 mld zł, w zależności od rozpatrywanych scenariuszy dotyczących wartości kosztów jednostkowych i liczby MŚP, które będą zmuszone dostarczać dane ESG swoim kontrahentom – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (28 listopada 2023)ESRS E3: Przedsiębiorstwa a ślad wodny (28 listopada 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (28 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony