Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Większość emisji zanieczyszczeń znacząco spadła

   Powrót       07 lipca 2015       Powietrze i klimat   

Utrzymuje się tendencja spadkowa dla większości związków chemicznych zanieczyszczających powietrze w Europie, choć wiele krajów w dalszym ciągu przekracza ustalone limity – czytamy w nowym raporcie Europejskiej Agencji Środowiska.

Opublikowany właśnie coroczny raport inwentaryzujący emisje w ramach Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wykazuje, że w latach 1990-2013 stężenie większości zanieczyszczeń spadło. W badaniu po raz pierwszy uwzględniono sadzę, która, choć nietrwała, odgrywa dużą rolę w zanieczyszczeniu powietrza i zmianach klimatycznych.

W 28 krajach UE, w latach 1990 – 2013 spadły emisje:

  • tlenku siarki (SOx) – o 87 proc.
  • tlenku węgla (CO) – o 66 proc.
  • niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC) – o 59 proc.
  • tlenków azotu (NOx) – o 54 proc.
  • amoniaku (NH3) – o 27 proc.

Choć spadek jest dla większości związków dość znaczny, jego tempo w ostatnich latach zmalało.

Ponadto, raport donosi, iż:

  • między 2000 a 2013 rokiem o około 20 proc. spadły emisje PM10 i PM2,5.
  • o co najmniej 70 proc. od 1990 roku spadły emisje: ołowiu (Pb), kadmu (Cd) i rtęci (Hg), dioksyn, furanów, heksachlorobenzenu (HCB) i polichlorowanych bifenyli (PCB).

O przekroczeniach limitów zanieczyszczeń w konkretnych krajach pisaliśmy 26 czerwca.

Ewolucja najważniejszych zanieczyszczeń w Polsce wygląda następująco:

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce (21 czerwca 2022)Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku (15 czerwca 2022)Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu może podnieść plony (06 czerwca 2022)Rusza nowy program „Elektro Parki” (03 czerwca 2022)Przyszłość transportu w smart city (30 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony