Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Wkrótce 6 funduszy wojewódzkich w programie PROSUMENT

   Powrót       04 listopada 2014       Woda   

Kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tym razem w Olsztynie, zdecydował się na uczestnictwo w programie PROSUMENT. Niebawem dołączy do programu również WFOŚiGW w Rzeszowie.

WFOŚiGW Olsztyn planuje jeszcze w tym roku ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji. Decyzja Funduszu wynika z przeprowadzonej analizy rynku, wskazującej, iż zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe są zainteresowane przystąpieniem do programu. Olsztyński Fundusz chce zaoferować swoje usługi jeszcze przed wejściem do programu zainteresowanych banków. Kiedy bowiem zostanie uruchomiona kolejna droga dofinansowania mikroinstalacji OZE, część potencjalnych klientów może wybrać inną niż Fundusz opcję. Z NFOŚiGW fundusz w Olsztynie pozyskał 5 mln zł.

100 proc. dofinansowania z funduszy wojewódzkich

NFOŚiGW uruchomił drogę do pozyskania 100 proc. dofinansowania na prywatne mikroinstalacje za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) we wrześniu br. Wcześniej wsparcie tego typu możliwe było jedynie poprzez współpracę z właściwym terytorialnie samorządem. Zdobycie dofinansowania zależało od aktywności i woli gminy, która pośredniczyła w pozyskiwaniu dopłat z Narodowego Funduszu. We wrześniu do programu przystąpiły fundusze wojewódzkie ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia oraz Krakowa.

Należy zwrócić uwagę na pewną różnicę w pozyskiwaniu dofinansowania przez fundusze wojewódzkie oraz za pośrednictwem samorządów. W przypadku funduszy beneficjenci sami mogą wybierać rodzaj i model instalacji oraz firmę montażową, jednak gdy pozyskują oni dofinansowanie współpracując z samorządem, to on jest zobowiązany wybrać wykonawcę, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Zarząd NFOŚiGW, ogłaszając nową ofertę programową na lata 2015-2020, zapowiedział wzrost środków przeznaczonych na ten program do 800 mln zł, z alokacją do 2020 roku (wcześniej budżet wynosił 600 mln zł). Fundusze wojewódzkie biorące udział w programie łącznie wykorzystają ponad 75 mln zł, czyli 0,75 proc. środków zaplanowanych dla nich na najbliższe dwa lata.

Instalacja wykorzystująca OZE lub jej wymiana

Dofinansowaniem w ramach programu PROSUMENT objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Beneficjenci mogą wybierać spośród sześciu rodzajów mikroinstalacji, w tym kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, a także układów mikrokogeneracyjnych. Program umożliwia także uzyskanie wsparcia finansowego dla wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program PROSUMENT powstał, by promować nowe technologie OZE, rozwijać społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propagować postawy prosumenckie. Efektem ekologicznym programu powinno być coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 tys. Mg oraz dodatkowe 360 000 MWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł rocznie.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony