Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy

Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk

a+a-    Powrót       02 lipca 2019       Woda   

Stwierdzono brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych przewidzianych w ustawie Prawo Wodne w zakresie utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych - powiedział o wynikach kontroli w Saur Neptun Gdańsk rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku.

Brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych – o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku powiedział w poniedziałek jego rzecznik prasowy. Kontrolę przeprowadzono w Saur Neptun Gdańsk po zrzucie w maju ub. r. ścieków do Motławy.

- Stwierdzono brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych przewidzianych w ustawie Prawo Wodne w zakresie utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych - powiedział PAP, o wynikach kontroli przeprowadzonej od lipca do września 2018 r. w Saur Neptun Gdańsk i na jej obiektach, rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Bogusław Pinkiewicz.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj.

Bogusław Pinkiewicz poinformował PAP, że dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2018 r. „wydał polecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarowania wodami w Saur Neptun Gdańsk S.A.”, a podjęcie tych czynności kontrolnych „miało na celu zweryfikowanie poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodnej, w nawiązaniu do awarii w przepompowni ścieków +Ołowianka II+”, w wyniku której nastąpił, w dniach od 15 do 18 maja 2018 r., zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy.

Jak powiedział Pinkiewicz, kontrolą zostały objęte: korzystanie z wód, przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych, przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych.

- Działalność Saur Neptun Gdańsk S.A. odbywa się na podstawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, urządzenia do poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę są zabezpieczone strefą bezpośrednią, ogrodzone, monitowane przez 24 h/dobę, dodatkowo utrzymywane i dozorowane na bieżąco przez służby Saur Neptun Gdańsk. Urządzenia hydrotechniczne są utrzymywane zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Przestrzegane są zapisy zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Gdańsk – Wschód” – powiedział o wynikach kontroli przeprowadzonej przez RZGW Pinkiewicz.

Urządzenia i pomieszczenia doprowadzone do wymaganego stanu

Dodał, że podczas kontroli w przepompowni ścieków „Ołowianka II”, kontrolerzy stwierdzili, że po usunięciu skutków zeszłorocznej awarii, urządzenia i pomieszczenia zostały doprowadzone do wymaganego stanu.

Pinkiewicz poinformował, że w kwietniu br. na zlecenie RZGW została zweryfikowana praca służb i procedur zapobiegających wystąpieniu awarii, podczas przeprowadzonego w przepompowni „Ołowianka” próbnego alarmu awarii, w czasie którego symulowano brak zasilania tej przepompowni w energię elektryczną. - Ćwiczenie alarmowe wykazało sprawną pracę służb zarządzania kryzysowego – dodał Pinkiewcz.

Saur Neptun Gdańsk świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne w Gdańsku i obsługuje około 500 tys. mieszkańców Gdańska i Sopotu. W maju ubiegłego roku w wyniku awarii jednej z jej instalacji nastąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Naukowcy z IChF PAN opracowali nowy materiał oczyszczający powietrze z toksycznych związków (09 lipca 2020)NFOŚiGW przyznał prawie 170 mln zł na siedem inwestycji w nowoczesną gospodarkę odpadami (22 czerwca 2020)Można zgłaszać uwagi w ramach ewaluacji dyrektywy osadowej (18 czerwca 2020)Kontrola NIK w warszawskim MPWiK trwa już osiem miesięcy (17 czerwca 2020)Ponad 35,6 mln zł dotacji z PROW na inwestycje wodno-ściekowe na Śląsku (10 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony