Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolski Urząd Wojewódzki
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Wody Polskie rozpoczynają dwie inwestycje związane z rozbudową wałów nad Odrą

a+a-    Powrót       08 października 2019       Woda   

Wody Polskie w ciągu 3 najbliższych lat wybudują dwa odcinki nadodrzańskich wałów w rejonie Nowej Soli oraz Krosna Odrzańskiego. Prace budowlane obejmą również obwałowania rzeki Czarna Struga, która jest dopływem Odry. Inwestycje zapewnią lepszy poziom ochrony przeciwpowodziowej dla okolicznych mieszkańców oraz ich mienia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna dwie inwestycje związane z rozbudową wałów nad Odrą w województwie lubuskim. Oba przedsięwzięcia, realizowane przez chińską firmę Sinohydro Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, mają się zakończyć w pierwszym półroczu 2023 roku. Projekty będą współfinansowane z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa, a nadzorowane przez Jednostkę Realizującą Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Wodach Polskich. Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II” szacowany jest na około 144 mln złotych. Roboty będą prowadzone na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na terenie gmin Nowa Sól i Otyń.

Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo” oszacowano na około 100 mln złotych. Teren inwestycji znajduje się w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim w gminach Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin.

Pierwszy kontrakt podzielono na dwa etapy:

Etap I:

 • rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 2,737 km, na odcinku rzeki km 429,85 – 432,40 wraz z budowlami z nim związanymi,
 • budowa obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry,
 • rozbudowa lewobrzeżnego oraz prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi,
 • regulacja koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000 – 3,330 rzeki.

Etap II:

 • budowa wału rzeki Odry w km rzeki 432,5 – 432,7 przegradzającego dolinę Czarnej Strugi o długości 0,30 km wraz z budową zjazdów i przejazdów przez wał,
 • regulacja ujściowego odcinka Czarnej Strugi oraz na odcinku 3+330 – 7+618,
 • rozbudowa obustronnych obwałowań rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+705 – 7+618 o łącznej długości 7,05 km wraz z budowlami z nimi związanymi,
 • rozbudowa obwałowania kanału energetycznego na długości ok. 75 metrów,
 • przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami i roboty rozbiórkowe.

W ramach drugiego kontraktu wykonane zostaną:

 • budowa nowego wału klasy II o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi i przebudową obiektów melioracyjnych,
 • częściowa rozbiórka istniejącego wału na odcinkach o długości 1,76 km i 1,88 km,
 • rozbudowa istniejącej drogi gminnej,
 • budowa rowów przywałowych i drogowych wraz przepustami,
 • rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Gubin – Połęcko,
 • przebudowa napowietrznej linii energetycznej WN-110 kV relacji GPZ Dychów – GPZ Cybinka.

Źródło: PGW Wody Polskie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dofinansowania na infrastrukturę zaopatrzenia w wodę pitną (24 czerwca 2020)Od dziś konsultacje społeczne w sprawie planów inwestycyjnych na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach (05 listopada 2019)Polder Żelazna – kolejny krok, przetarg w październiku (19 września 2019)Nowy Dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (07 maja 2019)Prezes Daca: Skupiamy się teraz na pracownikach, co dotyczy zarówno płac, jak i sprzętu (07 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony