Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Wpływy z opłat i kar środowiskowych wydawane niezgodnie z prawem

a+a-    Powrót       06 grudnia 2018       Management   

Ponad 14 procent środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska samorządy wydały niezgodnie z przepisami - wynika z kontroli NIK. Największe zarzuty Izby dotyczą m.in sprawozdawczości i księgowania wydatków.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała to, jak samorządy radzą sobie z wydatkowaniem pieniędzy na działania prośrodowiskowe.

Izba zaznacza w raporcie, że stwierdzone w toku zakończonej w 2017 r. kontroli "Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy" nieprawidłowości wynikały z wadliwej interpretacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska zmienionych od 2010 r. w związku z likwidacją powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z włączeniem przychodów z tytułu opłat i kar do budżetów gmin i powiatów.

NIK zaznacza przy tym, że interpretacje, w formie opinii, wydawane były zarówno przez Ministerstwo Środowiska, jak i regionalne izby obrachunkowe. - To stosownie do tych opinii niewydatkowane w danym roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogły być przeznaczane w latach następnych na inne zadania niż te wymienione w ustawie POŚ - wynika z raportu NIK. - Stanowisko Ministra Środowiska w tej kwestii nie uległo zmianie, pomimo że NIK już w 2014 r. po kontroli wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, wskazywała na wadliwość tej interpretacji - czytamy. - Co istotne, interpretacja ta była niezgodna z art. 403 ust. 1 powyższej ustawy - podkreślono.

Więcej na temat tych wątpliwości prawnych pisaliśmy w artykule "MŚ: samorządy mogą robić z dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co chcą".

Środki mogłyby zostać przeznaczone na usuwanie azbestu

Ponadto NIK zwraca także uwagę, że w 2014 r. skierowała do Ministra Środowiska wniosek o podjęcie działań w celu zmiany art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w szczególności dla zapewnienia możliwości udzielania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. - Wniosek ten dotychczas nie został zrealizowany, pomimo że zmiana przepisów pozwoliłaby na pożądane dla ochrony środowiska wsparcie działań związanych z oczyszczaniem kraju z azbestu - podkreślono.

Jak czytamy w raporcie NIK, kontrolerzy uznali, że w ponad połowie objętych kontrolą jednostek brak stosownej ewidencji księgowej wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska prowadził do ujmowania nierzetelnych danych w sprawozdaniach z gospodarowania dochodami budżetu powiatu/gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, które były przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jak wyjaśniono, oznacza to, że opinia publiczna otrzymywała niezgodne ze stanem faktycznym, nieprawdziwe dane, które wykorzystywane były w prowadzonych badaniach statystycznych.(PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Logika cyrkularna zakrawająca na science-fiction? Witajcie w świecie fińskich wizjonerów (10 października 2019)Resort gospodarki morskiej w krajowej Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" (11 września 2019)Piotr Woźny nowym prezesem NFOŚiGW (02 września 2019)Krzysztof Kubów nowym wiceministrem energii (07 sierpnia 2019) Paweł Ciećko w Radzie Naukowej IMiGW (31 lipca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony