Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor ds. uzgadniania realizacji przedsięwzięć na terenach zamkniętych RDOŚ w Warszawie
Specjalista ds. asystent projektu pn. Opracowywanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wycinka Puszczy wbrew prawom obywatelskim

a+a-    Powrót       26 września 2016       Management   

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję ministra środowiska o zwiększeniu wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej - poinformowano w piątek na stronie internetowej RPO.

W ocenie RPO Adama Bodnara, przed wydaniem zaskarżonej decyzji minister nie rozważył w należyty sposób wszystkich pojawiających się wątpliwości związanych z planami zwiększenia wycinki w puszczy. Zwraca też uwagę na brak konsultacji społecznych w zaopiniowaniu aneksu umożliwiającego większe cięcia w Nadleśnictwie Białowieża.

Z argumentacją RPO nie zgadza się resort środowiska. Rzecznik Ministerstwa Paweł Mucha powiedział PAP, że marcowa decyzja umożliwiająca większe pozyskanie drewna w puszczy jest konsekwencją wcześniejszej (ograniczającej pozyskanie), która doprowadziła do gradacji kornika i zamierania cennych siedlisk.

- NIK w swojej kontroli zakończonej we wrześniu 2013 r. wykazała, że ówczesne kierownictwo MŚ nie sprawowało wystarczającego nadzoru nad realizacją planów urządzenia lasu w puszczy. Minister w 2011 r. ograniczył pozyskanie drewna, bez uprzednich analiz skutków społecznych i przyrodniczych takiej decyzji. (...) Nie pamiętam, aby wówczas RPO występował w interesie społecznym. Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby wystąpić w interesie lokalnej społeczności np. w kwestii dostępności drewna opałowego, które teraz jest sprowadzane dla mieszkających w puszczy ludzi z kilkudziesięciu kilometrów, a oni sami muszą palić węglem, co jest kuriozalne - powiedział przedstawiciel MŚ.

Zdaniem rzecznika, marcowa decyzja umożliwiająca większe cięcia powinna zostać uchylona. - W ponownie przeprowadzonym postępowaniu, minister powinien natomiast w sposób kompleksowy odnieść się do wszystkich wątpliwości związanych ze sprawą, a jeżeli uzna, że wątpliwości te nie są zasadne, powinien szczegółowo uzasadnić tego powody – uznał Bodnar.

Zaniedbania względem konstytucji

- Całokształt prowadzonego przez ministra środowiska procesu administracyjnego, w szczególności zaś pośpiech, w jakim doszło do wydania decyzji z 25 marca br. doprowadziły rzecznika do przekonania o uchybieniu przez organ wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa wolnościom i prawom jednostki - dodał. Wśród wymienionych w konstytucji funkcji państwa (art. 5) jest zapewnienie ochrony środowiska zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z art. 68 ust. 4 konstytucji, jednym z zadań władz publicznych jest też zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Z kolei art. 74 zobowiązuje władze do prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Konstytucja obliguje też każdego do dbałości do dbałości o stan środowiska.

- W oparciu o te akty prawne, społeczeństwo - także za pośrednictwem organizacji ekologicznych - uprawnione jest do aktywnego, nie jedynie biernego uczestniczenia w procesach mających wpływ na środowisko naturalne - ocenił rzecznik.

Niezbędne uchylenie decyzji

Dlatego też - zdaniem Bodnara - decyzja zezwalająca na większe cięcia w puszczy powinna zostać uchylona, a postępowanie w tej sprawie powinno zostać powtórzone z uwzględnieniem konsultacji społecznych.

Rzecznik dodał, że pomocna w zrozumieniu podstaw konstytucyjnej zasady ochrony środowiska, jest też nauka Kościoła Katolickiego. Odwołał się tu do encykliki Laudato si papieża Franciszka, który wskazał w niej, że z faktu bycia stworzonymi na Boży obraz i nakazu czynienia sobie ziemi poddaną nie można wywnioskować absolutnego panowania nad innymi stworzeniami.

Szansa dla NGO's

Agata Szafraniuk z organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przekonuje, że dokonana przez rzecznika ocena prawna aneksu umożliwiającego większe cięcia jest zbieżna z tym, na co wskazywały wcześniej organizacje pozarządowe, czyli że jest sprzeczna z polskim i europejskim prawem.

- Mamy nadzieję, że dzięki tej interwencji, będziemy mogli w końcu kwestionować zasadność kluczowych decyzji związanych z ochroną polskiej przyrody w kraju - dodała Szafraniuk.

Lasy Państwowe informowały niedawno, że do tej pory na terenie trzech wchodzących w skład Puszczy Białowieskiej nadleśnictw - Browsk, Hajnówka i Białowieża - ścięto i pozostawiono do naturalnego rozkładu 7 tys. drzew. W pierwszej kolejności będą usuwane drzewa suche, grożące zawaleniem wzdłuż dróg i szlaków turystycznych. Leśnicy podali, że wzdłuż tras znajduje się ponad 60 tys. martwych świerków. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uprzątnięcie lasów po zeszłorocznych nawałnicach potrwa jeszcze rok (13 sierpnia 2018)Prezydent podpisał ustawę powołującą spółkę Polskie Domy Drewniane (09 sierpnia 2018)Tatrzański Park Narodowy otrzymał dotację na wykup gruntów (31 lipca 2018)Sękocin Stary: Ponad 1 mln zł na rozbudowę ośrodka edukacji ekologicznej (26 lipca 2018)Lasy Państwowe nie wejdą do spółki Polskie Domy Drewniane (19 lipca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony