Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Wytyczne do opracowania programów ochrony środowiska

   Powrót       30 września 2015       Zrównoważony rozwój   

Ministerstwo Środowiska, we współpracy z samorządami, przygotowało Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (POŚ). Dokument(1) zawiera wskazówki ułatwiające samorządom sporządzanie programów ochrony środowiska. Programy te są jedną z podstaw prowadzenia krajowej polityki ochrony środowiska. Obowiązek ich przygotowania wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Prostota i zwięzłe sformułowanie celów ma przyświecać przygotowaniu POŚ. Ministerstwo zaleca m.in. wykorzystanie grafik i zestawień tabelarycznych oraz zachęca do konsekwentnego stosowania terminologii opisującej planowane działania. Istotne jest wyznaczenie osiągalnych ram czasowych oraz prawidłowe określenie celów, a także posługiwanie się wiarygodnymi danymi.

Instrukcja zawiera strukturę POŚ, wymienia i opisuje wszystkie obszary, w które mogą one ingerować. Ponadto wyszczególnia wskaźniki, którymi powinny posługiwać się województwa, powiaty i gminy przy określeniu celów. Wskaźniki mają pomóc oceniać ich realizację i sporządzać niezbędne raporty końcowe.

Programy muszą być spójne z dokumentami strategicznymi i programowymi - od szeroko zakreślonych, jak „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”, poprzez tematyczne „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy „Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020” po dokumenty o charakterze wdrożeniowym, takie jak strategia rozwoju województwa, czy plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Na końcu dokumentu przedstawiony jest spis celów środowiskowych, określonych w najważniejszych dokumentach strategicznych. Ma on pomóc zlokalizować źródło wytycznych przy opracowaniu konkretnych zagadnień w POŚ.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Wytyczne do opracowania programów ochrony środowiska
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1379-Wytyczne-do-opracowania-programow-ochrony-srodowiska.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)KE: zachęty zamiast warunkowości; NGOs: to kurs na katastrofę. Wspólna Polityka Rolna na rozdrożu (20 marca 2024)Biometanownia w Polsce okiem inwestora (19 marca 2024)Posłowie chcą zaostrzenia przepisów UE aby ograniczyć marnowanie tekstyliów i żywności (14 marca 2024)Trzeci sektor: nie odpuśćmy zmian w rolnictwie. Apel do KE ws. zielonej architektury WPR (07 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony