Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Wywóz lub przywóz substancji kontrolowanych w 2016 r.

Komisja Europejska opublikowała zawiadomienie informujące o zasadach przywożenia, wywożenia oraz produkcji w Unii Europejskiej substancji zubożających warstwę ozonową. Formalności związane z działaniami w 2016 r. muszą być spełnione niezwłocznie.

   Powrót       16 lutego 2015       Ryzyko   

W Dzienniku Urzędowym UE z dnia 14 lutego 2015 r. zamieszczone zostało zawiadomienie Komisji Europejskiej (2015/C 55/11) dla przedsiębiorców zamierzających w 2016 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubażają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2016 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych (Dz.Urz. C 55 z 14.2.2015, s.18).

Jest ono skierowane do części przedsiębiorstw, których dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (Dz.Urz. L 286 z 31.10.2009, s.1).

Akt ten dotyczy każdej osoby fizycznej lub prawnej, która:

  • produkuje, odzyskuje, poddaje recyklingowi, regeneruje, stosuje lub niszczy substancje kontrolowane lub nowe substancje,
  • przywozi lub wywozi takie substancje, albo wprowadza je do obrotu,
  • obsługuje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne, pompy ciepła lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane.

Substancje kontrolowane

Zgodnie z definicją zamieszczoną w rozporządzeniu 1005/2009 określenie „substancje kontrolowane” oznacza substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia, w tym ich izomery, występujące samodzielnie lub w mieszaninie, zarówno pierwotne, jak i odzyskane, poddane recyklingowi lub zregenerowane. W załączniku I wymienione jest dziewięć grup substancji kontrolowanych, przy czym do każdej z substancji przypisany jest potencjał niszczenia ozonu (ODP), czyli liczba określająca potencjalny wpływ substancji kontrolowanej na warstwę ozonową.

Adresaci zawiadomienia

Zawiadomienie skierowane jest do przedsiębiorstw, które w 2016 r. zamierzają przywozić do UE lub z niej wywozić substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia 1005/2009, albo produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.

Komisja informuje, że jakikolwiek przywóz lub wywóz substancji kontrolowanych wymaga uzyskania od Komisji licencji, a produkcja substancji kontrolowanych do niezbędnych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych wymaga zezwolenia.

Limity ilościowe i procedury

Zawiadomienie wymienia też działania, które podlegają limitom ilościowym, a kwoty na te działania przyznawane są na wniosek, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.Urz. L 147 z 2.6.2011, s.4).

Do działań tych należą m.in. przywóz w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii Europejskiej do zastosowań jako substraty oraz produkcja i przywóz do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.

Procedura pierwsza

Przedsiębiorstwa zamierzające w 2016 r. przywozić lub produkować substancje kontrolowane do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych lub analitycznych lub przywozić halony do zastosowań jako substraty lub czynniki ułatwiające procesy chemiczne musi być najpóźniej do dnia 18 maja 2015 r. zarejestrowane w systemie wydawania licencji(1).

Następnie przedsiębiorstwo musi wypełnić formularz wniosku o przydzielenie kwot, który będzie dostępny po 18 maja 2015 r.; wnioski niepoprawnie wypełnione nie będą uznawane przez Komisję. Zalecane jest jak najszybsze złożenie wniosku, aby umożliwić ewentualne korekty.

Procedura druga

Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza w 2016 r. dokonywać wywozu substancji kontrolowanych do zastosowań innych niż w procedurze pierwszej, musi się jak najszybciej zarejestrować w systemie wydawania licencji, jeśli wcześniej tego nie uczyniło. Następnie musi wystąpić o licencję korzystając z internetowego wniosku o wydanie licencji, w ramach systemu licencji na substancje zubażające warstwę ozonową.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-4278704-JNQwREfLcLnGlRC663YgcfZZAaAQC2qYFVtPrzQC0m0u3zO3XKWIObLXA7jFqOqgTAtHMu7YMY7g8zVDB3E9NTG-Jj71zxYb8yrnniryl1xct8-IKWrVynbq9XU0QRssplrNWTr6aNSFBVFZdziJbhhDpe&caller=%2Fcas%2Flogin

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do końca lutego sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO (11 lutego 2021)33 lata ochrony warstwy ozonowej (16 września 2020)Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do 28 lutego (14 stycznia 2020)Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska (22 listopada 2019)Chiński rząd: Nielegalna produkcja substancji zubożających warstwę ozonową nie jest tolerowana (21 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony