Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

ZPGO: Zaproponowane stawki zabezpieczeń w branży odpadowej zaszkodzą MŚP

Wygórowane stawki i niejasności w ich wyliczaniu, niezgodność z konstytucją biznesu oraz wzrost opłat dla gmin – m.in. takie uwagi do rozporządzenia o wysokości zabezpieczenia roszczeń zgłosił Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.

   Powrót       17 sierpnia 2018       Odpady   

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO) zgłosił swoje uwagi do projektu z dnia 2 sierpnia br. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości zabezpieczenia roszczeń(1). Podstawę prawną do wydania rozporządzenia stanowi znowelizowana ostatnio ustawa o odpadach.

ZPGO przedstawił swoje uwagi w 4 punktach.

1. Ustalenie maksymalnej i największej masy magazynowanych odpadów

Związek przypomina, że już na etapie konsultowania ustawy o odpadach zgłaszał, że przepisy dotyczące określania ilości maksymalnej masy odpadów oraz największej masy odpadów są niejasne. Teraz, gdy w grę wchodzi rozporządzenie bazujące na wspomnianej ustawie, niejasności w tej materii powracają. Jak zauważa ZPGO, z treści rozporządzenia nie wynika w oparciu o jakie parametry i dane ustalane będą ilości magazynowe maksymalne/największe; „może się okazać, że hala bądź plac magazynowy o identycznych parametrach technicznych (rozmiarach) dla jednego urzędnika będzie zdolna pomieścić najwięcej 1000 Mg odpadów w danym czasie, a dla innego ta „zdolność magazynowa” będzie wynosić 800 lub 100 Mg”. Dodatkowo, obowiązujące obecnie decyzje dotyczące przetwarzania/wytwarzania odpadów będą musiały zostać uaktualnione – czyli po prostu zmienione – o dane dotyczące „mocy magazynowych”. Nie zostało jednak określone, na jakich zasadach miałoby się to odbywać.

2. Wysokość stawek

W opinii ZPGO zaproponowane stawki są po pierwsze za wysokie, a po drugie będą nimi obciążone różne podmioty, u których dana partia odpadu jest magazynowana, np. zbierający odpady, RIPOK i recykler. W efekcie więc wzrosną opłaty dla gmin. Dalej – zdaniem Związku – rozporządzenie koliduje z przepisami tzw. konstytucji biznesu, ponieważ nie zostało poprzedzone analizą wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Wpływ regulacji na MŚP

Następną kwestią poruszaną przez ZPGO jest właśnie wpływ regulacji na ten sektor. W uzasadnieniu projektu napisano, że rozporządzenie nie będzie miało na niego wpływu. Niemniej ZPGO uważa inaczej, wskazując, że „podmiotami zbierającymi odpady, prowadzącymi punkty selektywnego znierania odpadów oraz RIPOK-i są zarówno gminne jednostki organizacyjne, jak i podmioty sektora prywatnego, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa”. Sektor MŚP odczuje więc wprowadzane zmiany.

4. Nieprecyzyjne zapisy dotyczące wysokości stawek, rodzajów odpadów, metodologii wyliczania wysokości (wartości) zabezpieczenia

Jak zauważa ZPGO, wymienione w rozporządzeniu kategorie odpadów zostały określone ogólnikowo, podczas gdy rozporządzenie MŚ w sprawie katalogów odpadów określa je bardzo szczegółowo. Ponadto wątpliwości ZPGO budzą przepisy dotyczące magazynowania różnych rodzajów odpadów, a jak warto wspomnieć – jest to częste zjawisko. Poprawne obliczenie wielkości zabezpieczenia może być niełatwe, choć w początkowym zamyśle miało nie przysparzać przedsiębiorcom trudności.

Z pełną treścią stanowiska ZPGO można się zapoznać tutaj.

Wcześniej swoje uwagi do projektu rozporządzenia zgłosił także Business Centre Club.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314601/katalog/12526145#12526145

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony