Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Piotrkowie

   Powrót       03 listopada 2014       Woda   

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków, inwestycję zrealizowaną w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” (woj. łódzkie) wartego 226 mln zł. Projekt ten jest jedną z największych w Polsce inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Wcześniej, w trakcie realizacji tego samego projektu, zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody "Szczekanica", wykonano renowację sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej o łącznej długości 17 km, wybudowano ok. 20 km kanalizacji sanitarnej i wydłużono o ponad 6 km sieć wodociągową.

Do zakończenia projektu pozostaje jeszcze przeprowadzenie renowacji kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych, co ma nastąpić do 30 czerwca 2015 roku.

Zmodernizowana oczyszczalnia została dostosowana do nowej wielkości przepływów i ładunków zanieczyszczeń. W obiekcie jest obecnie oczyszczane 100 proc. doprowadzanych ścieków, możliwa jest redukcja m.in. fosforu i azotu. Potencjał oczyszczalni pozwala na retencjonowanie nadmiaru ścieków w okresach intensywnych opadów deszczowych. Z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej może po rozbudowie bedzie korzystać dodatkowo ponad 1500 osób. Oczyszczalnia dysponuje również rezerwą na wypadek rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Ponadto, zwiększyło się ciśnienie w sieci wodociągowej, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w mieście.

Woda spełnia światowe normy czystości

Koszty eksploatacji zmodernizowanych obiektów – oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – zmniejszą się w wyniku ich termomodernizacji i zastosowania energooszczędnych urządzeń. Dodatkowo wytworzony podczas oczyszczania ścieków biogaz będzie wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej.

Po modernizacji mieszkańcy Piotrkowa mogą pić wodę prosto z kranu, ponieważ unowocześniony został proces jej uzdatniania, pozwalając na redukcję związków manganu i żelaza. Jak mówi kierownik SUW „Szczekanica” Robert Ciołkowski, pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym woda spełnia teraz normy polskie, europejskie i światowe.

Na realizację projektu Unia Europejska przyznała Miastu ponad 130 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. Koszt całego projektu to 226 mln zł. W tym sama modernizacja oczyszczalni kosztowała 120 mln zł.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” jako jedna z kluczowych inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce znalazł się na krajowej liście projektów indywidualnych. Obejmuje ona przedsięwzięcia inwestycyjne, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz takie, które przyczyniają się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony