Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Założenia rozwoju żeglugi śródlądowej przyjęte przez rząd

Przywrócenie do 2030 r. międzynarodowej klasy żeglowności na całej długości Odry i na odcinku Wisły od Warszawy do Gdańska – oto założenia rządu do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020, z perspektywą do 2030 r.

   Powrót       15 czerwca 2016       Planowanie przestrzenne   

Założenia przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgodnie z przyjętym dokumentem do 2030 r. Odra (na całej swojej długości) i Wisła (od Warszawy do Gdańska) mają stać się międzynarodowymi szlakami żeglugowymi.

Cztery priorytety

Jak wskazało w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Centrum Informacyjne Rządu realizacja tego celu została podzielona na cztery priorytety. Pierwszy to osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych Odrzańskiej Drogi Wodnej. Drugim priorytetem jest poprawa warunków nawigacyjnych Wisły, kolejnym - trzecim - rozbudowa połączenia Odra - Wisła - Zalew Wiślany i Warszawa - Brześć. Ostatnim - czwartym - rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

W założeniach przedstawiono także inwestycje, które mają być zrealizowane w perspektywie krótkoterminowej (do 2020 r.). Obejmą one m.in.: usuwanie tzw. wąskich gardeł przez modernizację zabudowy hydrotechnicznej dróg wodnych, aby jak najszybciej przywrócić żeglugę długotrasową. Szczególnie: przygotowanie studiów wykonalności dla wszystkich inwestycji przewidzianych do realizacji w okresie długoterminowym; wypracowanie najlepszych sposobów finansowania inwestycji m.in. przez pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. plan Junckera); rozpoczęcie budowy stopni wodnych na Odrze - poniżej Malczyc w Lubiążu i Ścinawie oraz na Wiśle - poniżej Włocławka.

Połączenia wewnętrzkrajowe do 2030 roku

Z kolei do 2030 r. zrealizowane mają być m.in. następujące inwestycje: przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va (jeden statek poruszający się po drogach wodnych klasy Va ma zdolność przewozową od 60 do 120 samochodów ciężarowych), budowa polskiego odcinka połączenia Odra-Dunaj oraz budowę Kanału Śląskiego; rozpoczęcie budowy kaskady Wisły - od Warszawy do Gdańska; wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS) na wszystkich drogach wodnych międzynarodowego znaczenia.

W przyjętym przez rząd dokumencie zapisano także koszty inwestycji. I tak według wstępnych szacunków koszty budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych, będą następujące: Odrzańska Droga Wodna - 2,9 mld zł do 2020 r. a w latach 2021-2030 - 27,8 mld zł; kaskada Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk - 3,5 mld zł do 2020 r. a w latach 2021-2030 - 28 mld zł; połączenie Odra-Wisła - 2,5 mld zł do 2020 r., a w latach 2021-2030 - 4 mld zł. Zaś połączenie Wisła-Brześć: w latach 2021-2030 ma kosztować 8,1 mld zł.

- Oznacza to, że średnioroczny koszt modernizacji Odry i budowy kaskady Wisły (od Warszawy do Gdańska) w latach 2017-2020 będzie wynosić ok. 1,6 mld zł - czytamy w komunikacie CIR.

Większa konkurencyjność portów morskich

Jak wskazano w komunikacie, z przeprowadzonych analiz wynika, że poprawiając parametry eksploatacyjne na Odrze do 2020 r., będzie można nią przewozić do 20 mln ton ładunków rocznie. Z kolei po pierwszym etapie modernizacji dolnego odcinka Wisły przewozy ładunków tą rzeką mogą wynosić ok. 7,8 mln ton ładunków rocznie, a wraz z dalszą poprawą parametrów nawigacyjnych powinny wzrosnąć do ok. 12 mln ton ładunków rocznie.

Modernizacja śródlądowych dróg wodnych przyczynić się ma - jak wskazuje CIR - oprócz wzrostu udziału żeglugi śródlądowej w rynku usług transportowych, także m.in. do wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i Wisły; aktywizacji gospodarczej obszarów usytuowanych wzdłuż głównych szlaków żeglugowych; poprawy warunków funkcjonowania żeglugi pasażerskiej oraz turystyczno-rekreacyjnej; poprawy bezpieczeństwa powodziowego.

W planach także budowa elektrowni wodnych

Jednym z efektów ma być także wzrost produkcji czystej energii elektrycznej, uzyskiwanej z elektrowni wodnych. Jak wskazano w komunikacie, z danych za 2011 r. wynika, że osiem elektrowni wodnych na Wiśle, które mogłyby zostać wybudowane wraz z budową kaskady dolnej Wisły, jest w stanie wytworzyć rocznie 4 153 GWh (3-4 proc. krajowej produkcji energii).

Przyjęte przez rząd założenia zakładają także przystąpienie przez Polskę do porozumienia AGN (Porozumienia o śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia).

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Monitorze Polskim.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zrównoważony transport? Komisja Europejska chce wesprzeć rozwój transportu kombinowanego (09 listopada 2023)Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)Co z tą Odrą? (27 marca 2023)Greenwashing zdemaskowany? Przeanalizowano zobowiązania klimatyczne 24 największych korporacji (14 lutego 2023)Od rzek do morza. EEA o zanieczyszczeniu europejskich mórz odpadami (20 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony