Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Marszałkowie złożą raporty opakowaniowe na ostatnią chwilę

Do końca kwietnia marszałkowie województw muszą przygotować zbiorcze raporty o gospodarce odpadami opakowaniowymi w minionym roku. Jak dotąd jednak żaden nie mógł tego zrobić, gdyż ministerstwo środowiska pracuje jeszcze nad wzorem sprawozdań.

   Powrót       21 kwietnia 2016       Odpady   

Zgodnie z art. 237c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach marszałkowie województw składają Ministrowi Środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania dotyczące produktów w opakowaniach, opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Zbiorcze sprawozdania w praktyce zawierają informacje przekazane wcześniej marszałkom przez przedsiębiorców, a przygotowywane są dla Komisji Europejskiej. Format przesyłanych do Komisji raportów został określony unijnymi przepisami, ale sposób gromadzenia danych jest już wewnętrzną sprawą państw członkowskich.

W tym roku miała już funkcjonować w Polsce elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W związku z przesunięciem terminu jej uruchomienia na styczeń 2018 r. zaszła konieczność określenia wzoru zbiorczego sprawozdania na dwa najbliższe lata. Określa go przygotowywany w tej chwili projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza zbiorczego sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016.

Rozwiązanie przejściowe, ale niezbędne

Do tej pory marszałkowie przesyłali poszczególne sprawozdania na wzorach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki odpadami (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 29) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1611). Oba zostały jednak uchylone w związku z planowanym początkowo na ten rok uruchomieniem BDO.

Czym jest BDO?

Dział VI ustawy o odpadach przewiduje stworzenie prowadzonej on-line bazy, która byłaby w stanie szybko i skutecznie przetwarzać dane ze sprawozdań. Baza ma gromadzić informacje m.in. na temat wprowadzanych na terytorium kraju opakowań, produktów w opakowaniach, osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów, a także ich transgranicznego przemieszczania. Uruchomienie tego gigantycznego systemu w przewidzianym początkowo terminie (tj. 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli w styczniu 2016 r.) okazało się jednak zbyt dużym wyzwaniem. Na bazę trzeba będzie poczekać dwa lata, w związku z czym konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia jeszcze przed nadejściem najbliższego terminu sprawozdawczego dla marszałków.

Opracowywany przez resort środowiska wzór formularza zbiorczego sprawozdania będzie obowiązywał marszałków przy sprawozdaniach składanych w tym i przyszłym roku. W związku z tym rozporządzenie powinno być wydane przed 30 kwietnia br.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony