Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Zbyt niskie podatki środowiskowe dla pojazdów silnikowych

Z tegorocznego raportu OECD360 wynika, że poziom podatków na ochronę środowiska wciąż jest ograniczony. W Polsce mamy bardzo niskie podatki środowiskowe dla pojazdów silnikowych na tle innych krajów OECD - niższe są tylko w Estonii i Meksyku.

   Powrót       03 czerwca 2015       Zrównoważony rozwój   

Raport przedstawia wybrane najnowsze ustalenia OECD dotyczące kluczowych kwestii, takich jak praca, bezrobocie, ochrona środowiska, rozwój i edukacja, a także ogólny obraz jakości życia.

Spada emisja CO2, ale powietrze wciąż zanieczyszczone

Z opracowania wynika m.in., że spada poziom emisji CO2 per capita w Polsce i że jest już poniżej średniej państw OECD. Emisja ta w 2012 r. wynosiła w Polsce poniżej 8 t na głowę, podczas gdy krajach OECD było to 10 t na głowę.

Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach są bliższe wynikom osiąganym przez Turcję czy Koreę Płd., daleko nam nawet do naszych najbliższych sąsiadów ze Słowacji. Poziom PM10 w atmosferze – drobnych cząstek pyłu zanieczyszczających powietrze, wystarczająco małych, aby przedostać się do płuc i spowodować w nich szkody – wynosi 32,9 mikrogramy na metr sześcienny. To znacznie więcej niż wynosi średnia OECD (20,1 µg/m3).

Jednocześnie w 2012 r. przekroczyliśmy średnią OECD pod względem energii produkowanej ze źródeł odnawialnych – w Polsce to było ponad 8 proc. całej wytworzonej energii, a we wszystkich krajach OECD średnia wyniosła około 8 proc.

Jeśli chodzi o wytwarzanie odpadów, Polska znajduje się poniżej średniej OECD. Z raportu wynika, że w 2012 r. ilość odpadów wyprodukowanych przez statystycznego mieszkańca wyniosła 310 kg przy średniej dla OECD równej 530 kg.

Odnośnie zadowolenia Polaków z jakości wody, to z raportu wynika, że jest ono niższe niż w innych państwach. W naszym kraju 77 proc. osób twierdzi, że jest zadowolonych z jakości wody. W krajach OECD odsetek zadowolonych wynosi 84 proc.

Zbyt niskie podatki środowiskowe dla pojazdów

W krajach OECD upowszechnia się wprowadzanie podatków na ochronę środowiska, ale w porównaniu z opodatkowaniem pracy ich zakres wciąż jest ograniczony. Przychody z podatków związanych z ochroną środowiska rozumiane jako odsetek PKB w 2012 r. wyniosły w Polsce blisko 2 proc. i były związane głównie z opodatkowaniem energii (średnia dla krajów OECD jeśli chodzi o opodatkowanie środowiskowe energii wynosi nieco ponad 1 proc.).

W raporcie wyodrębniono również związane z ochroną środowiska opodatkowanie dla pojazdów silnikowych. Z raportu wynika, że mamy jedne z najniższych podatków tego typu wśród krajów OECD, właściwie bliskie zeru - niższe podatki dla pojazdów są tylko w Estonii i Meksyku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

KSTAR zaprezentowało najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne na targach ENEX NEW ENERGY Polska 2024 (20 lutego 2024)Czas na zmianę, czyli więcej o efektywności energetycznej (15 lutego 2024)10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)Zamiast ugorów międzyplony i uprawy wiążące azot. KE z gestem wobec rolników (14 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony