Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.07.2022 03 lipca 2022

Zbyt niskie podatki środowiskowe dla pojazdów silnikowych

Z tegorocznego raportu OECD360 wynika, że poziom podatków na ochronę środowiska wciąż jest ograniczony. W Polsce mamy bardzo niskie podatki środowiskowe dla pojazdów silnikowych na tle innych krajów OECD - niższe są tylko w Estonii i Meksyku.

   Powrót       03 czerwca 2015       Zrównoważony rozwój   

Raport przedstawia wybrane najnowsze ustalenia OECD dotyczące kluczowych kwestii, takich jak praca, bezrobocie, ochrona środowiska, rozwój i edukacja, a także ogólny obraz jakości życia.

Spada emisja CO2, ale powietrze wciąż zanieczyszczone

Z opracowania wynika m.in., że spada poziom emisji CO2 per capita w Polsce i że jest już poniżej średniej państw OECD. Emisja ta w 2012 r. wynosiła w Polsce poniżej 8 t na głowę, podczas gdy krajach OECD było to 10 t na głowę.

Autorzy raportu zwracają jednak uwagę, że zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach są bliższe wynikom osiąganym przez Turcję czy Koreę Płd., daleko nam nawet do naszych najbliższych sąsiadów ze Słowacji. Poziom PM10 w atmosferze – drobnych cząstek pyłu zanieczyszczających powietrze, wystarczająco małych, aby przedostać się do płuc i spowodować w nich szkody – wynosi 32,9 mikrogramy na metr sześcienny. To znacznie więcej niż wynosi średnia OECD (20,1 µg/m3).

Jednocześnie w 2012 r. przekroczyliśmy średnią OECD pod względem energii produkowanej ze źródeł odnawialnych – w Polsce to było ponad 8 proc. całej wytworzonej energii, a we wszystkich krajach OECD średnia wyniosła około 8 proc.

Jeśli chodzi o wytwarzanie odpadów, Polska znajduje się poniżej średniej OECD. Z raportu wynika, że w 2012 r. ilość odpadów wyprodukowanych przez statystycznego mieszkańca wyniosła 310 kg przy średniej dla OECD równej 530 kg.

Odnośnie zadowolenia Polaków z jakości wody, to z raportu wynika, że jest ono niższe niż w innych państwach. W naszym kraju 77 proc. osób twierdzi, że jest zadowolonych z jakości wody. W krajach OECD odsetek zadowolonych wynosi 84 proc.

Zbyt niskie podatki środowiskowe dla pojazdów

W krajach OECD upowszechnia się wprowadzanie podatków na ochronę środowiska, ale w porównaniu z opodatkowaniem pracy ich zakres wciąż jest ograniczony. Przychody z podatków związanych z ochroną środowiska rozumiane jako odsetek PKB w 2012 r. wyniosły w Polsce blisko 2 proc. i były związane głównie z opodatkowaniem energii (średnia dla krajów OECD jeśli chodzi o opodatkowanie środowiskowe energii wynosi nieco ponad 1 proc.).

W raporcie wyodrębniono również związane z ochroną środowiska opodatkowanie dla pojazdów silnikowych. Z raportu wynika, że mamy jedne z najniższych podatków tego typu wśród krajów OECD, właściwie bliskie zeru - niższe podatki dla pojazdów są tylko w Estonii i Meksyku.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

World Cities Report 2022. Jaką przyszłość miast przewidują eksperci? (01 lipca 2022)Droga do niezależności energetycznej Polski wiedzie przez OZE (30 czerwca 2022)Silne partnerstwa szansą na zbudowanie zielonej potęgi Polski na Bałtyku (23 czerwca 2022)Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce (21 czerwca 2022)Cele Zrównoważonego Rozwoju. Raport podsumowuje postępy ostatnich pięciu lat (20 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony