Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Unijny wkład w porozumienie klimatyczne powinien być większy

Podczas piątkowego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska nie było mowy o podwyższeniu celu redukcyjnego UE na 2030 r. Jeżeli chcemy zatrzymać wzrost temperatury na poziomie 1,5 ºC, to musimy zwiększyć ambicje – uważają ekolodzy i kilka krajów UE.

   Powrót       07 marca 2016       Ryzyko środowiskowe   

W piątek 4 marca podczas posiedzenia Rady ds. Środowiska (ENVI) w Brukseli unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska po raz pierwszy dyskutowali o realizacji zawartej w grudniu ubiegłego roku umowy klimatycznej. Obradowano na temat skutków porozumienia paryskiego i jego wpływu na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej.

Ekolodzy krytykują unijne podejście

W środę Komisja Europejska przedstawiła dokument zawierający informacje w sprawie dalszych kroków, jakie UE powinna podjąć, by wypełnić zobowiązania z Paryża. Został on jednak skrytykowany przez organizacje ekologiczne. Za ambitniejszym podejściem do unijnych zobowiązań klimatycznych opowiedzieli się również ministrowie kilku państw członkowskich, w tym m.in. Niemiec, Austrii, Belgii, Portugalii i Luksemburga.

- Dokument Komisji jest troszeczkę za słaby tam, gdzie mowa jest o celu na rok 2030. Nie ma tam odniesienia do tego, że chcemy osiągnąć co najmniej 40-procentową redukcję (gazów cieplarnianych - PAP) – powiedział wiceminister środowiska Niemiec Jochen Flasbarth.

Ekolodzy z organizacji Climate Action Network (CAN) podkreślili, że jest luka pomiędzy naszymi obecnymi działaniami klimatycznymi i tym, co musi być zrobione, by uniknąć katastrofy klimatycznej. Zauważono, że potrzebne są większe cięcia w emisjach w każdym z państw. O zwiększenie ambicji apelował też Greenpeace oraz przedstawiciele Koalicji Klimatycznej.

Cel redukcyjny trzeba podwyższyć

- Podczas dzisiejszej Rady nie rozpoczęto debaty na temat podwyższenia celu redukcyjnego Unii Europejskiej na 2030 rok. Muszę przyznać, że jest to szczerze rozczarowujące. Co prawda, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w porównaniu do roku bazowego 1990 jest ważnym zobowiązaniem i nie podważa zaangażowania Unii w politykę klimatyczną, ale jeżeli zamierzamy wywiązać się z postanowień porozumienia paryskiego i zatrzymać wzrost średniej temperatury globalnej na poziomie 1,5 ºC, to musimy podnieść sobie poprzeczkę. Dotychczasowe INDC dotyczyły przecież ograniczenia wzrostu do 2 ºC – podkreśla dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor SGGW, wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego.

Porozumienie przewiduje wieloletnie działania, które będą rewidowane i wzmacniane co pięć lat. Pierwszą weryfikację bieżących celów redukcji gazów cieplarnianych zaplanowano na 2018 rok.

Unijny komisarz ds. działań klimatycznych Miguel Arias Canete zapewniał, że KE chce opracować ambitne przepisy, tak by osiągnąć przynajmniej 40-procentowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. - Wiele osób mówi, że powinniśmy być bardziej ambitni, ale niektóre państwa nie realizują nawet celów na rok 2020 - przypomniał.

„Udział UE nie będzie decydujący”

Podczas posiedzenia Rady minister Szyszko zaznaczył, że udział UE nie będzie kwestią decydującą o powodzeniu globalnego porozumienia. Zgodnie z zapisami porozumienia paryskiego UE odpowiada jedynie za 12 proc. globalnych emisji. Zdaniem ministra Unia powinna skoncentrować swoje wysiłki na zachęcaniu innych stron umowy do jej przyjęcia. - Porozumienie Paryskie jest porozumieniem globalnym. Do jego ratyfikacji musimy, przede wszystkim, przekonać największych emitentów gazów cieplarnianych, jak Chiny, Indie, Indonezję, Brazylię oraz Stany Zjednoczone – powiedział. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie podpisanie porozumienia paryskiego podczas uroczystości zaplanowanej na kwiecień 2016 r. w Nowym Jorku. Minister przypomniał również, że Polska jest gotowa spełnić swoje zobowiązania wynikające z porozumienia.

Wskazał, że porozumienie z Paryża otwiera dwie drogi w kierunku zmniejszenia emisji CO2 w atmosferze. Pierwsza to redukcja emisji przez rozwój technologii i korzystanie z nowych źródeł energii. - Drugie pole działania to wzrost pochłaniania, by również zmniejszyć koncentracje CO2 w atmosferze, ale równocześnie zapewnić regenerację gleb, lasów i chronić różnorodność - oświadczył.

Głównym założeniem umowy paryskiej, przyjętej przez 195 państw 12 grudnia 2015 roku, jest zahamowanie wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie poniżej 2 ºC w porównaniu z czasami przedindustrialnymi, a nawet zatrzymanie go na poziomie 1,5 ºC. Obecnie cele redukcji gazów cieplarnianych (tzw. INDC) są niewystarczające, spowodują bowiem wzrost średniej temperatury globalnej o około 3 ºC. Wszystko zależy zatem od dalszych działań poszczególnych państw.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Papież, Globalna Karta Dekarbonizacji i miliard dolarów na redukcję emisji metanu – COP28 (05 grudnia 2023)World Energy Outlook 2023: Świat energii pozostaje niestabilny. Kluczem poprawa bezpieczeństwa energetycznego (31 października 2023)Sześciu Portugalczyków pozywa do ETPC 32 kraje o bierność w kwestii globalnego ocieplenia (28 września 2023)Naukowcy: Lipiec 2023 r. najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów (28 lipca 2023)Wraz z klimatem zmienia się kolor oceanów (24 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony