Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Źle zarządzano wsparciem UE na ochronę przed pożarami lasów i ich skutkami

   Powrót       26 lutego 2015       Management   

Z opublikowanego niedawno sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że w latach 2007-2013 nieprawidłowo zarządzano wsparciem unijnym na działania związane z zapobieganiem pożarom i likwidacją ich skutków.

Raport(1) informuje m.in., że w okresie programowania 2007-2013 zarządzanie wsparciem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na przywrócenie potencjału leśnego w lasach zniszczonych przez klęski żywiołowe i pożary nie było wystarczająco dobre. Nie lepiej przedstawia się zarządzanie wsparciem na działania mające zapobiegać pożarom lasów.

Nie zapewniono też opłacalności wymienionych działań, a stosowane narzędzia monitorowania nie pozwalają państwom członkowskim na odpowiednią ocenę ich skuteczności i efektywności. Zdaniem Trybunału, Komisja oraz państwa członkowskie nie mogą wykazać, że zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte w opłacalny sposób.

Pożary lasów są jedną z największych klęsk naturalnych w Europie. Szczególnie narażony jest na nie region basenu Morza Śródziemnego. W 2011 r. tylko w tzw. sezonie pożarowym (od 25 marca do 25 października) miało na tym obszarze miejsce 17 pożarów o powierzchni większej niż 1000 ha. Przyczyną pożarów jest tutaj w 90 proc. działalność człowieka, a dodatkowo sprzyjają im gorące i wietrzne lata oraz łatwopalna roślinność.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść sprawozdania nr 24/2014 pt. „Czy należycie zarządza się wsparciem UE na rzecz zapobiegania pożarom i klęskom żywiołowym w lasach oraz na rzecz naprawiania szkód przez nie wyrządzonych”:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/565-preventing-damage-to-forests.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lex Izera przegłosowana w Sejmie. Treść oraz tryb procedowania ustawy wzbudziły kontrowersje (23 lipca 2021)Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej? (20 lipca 2021)Posłowie za większą ochroną lasów na terenach miast (16 lipca 2021)Spalanie biomasy w centrum klimatyczno-środowiskowej uwagi, czyli rewizja dyrektywy RED II (16 lipca 2021)Lasy publiczne - dobro wspólne, czy dobry interes? (08 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony