Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.04.2024 21 kwietnia 2024

Zmiany w obowiązkach prowadzenia ewidencji odpadów

Cztery rodzaje odpadów, omyłkowo pominięte w grudniowym rozporządzeniu, zostały dodatkowo zwolnione z obowiązku ewidencji.

   Powrót       09 marca 2015       Odpady   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) zobowiązuje posiadacza odpadów oraz sprzedawcę i pośrednika w obrocie odpadami nie będących ich posiadaczami do prowadzenia na bieżąco ich jakościowej i ilościowej ewidencji. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu, ustawa dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na jednego z nich lub na wynajmującego lokal. W takim przypadku, za prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest podmiot, na który przeniesiono odpowiedzialność za odpady.

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy:

  • wytwórców odpadów komunalnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, przekazanych do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów,
  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami, a wykorzystujących odpady na potrzeby własne,
  • podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. apteki zbierające opakowania po lekach i zużyte leki lub systemy zbierania odpadów w szkołach).

Ustawa zawiera też delegację dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia rodzajów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Realizując delegację, Minister Środowiska wydał 12 grudnia 2014. r., rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U z 2014 r., poz.1974).

Pisaliśmy o tym akcie 8 stycznia w artykule „Nowe rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów”.

Zapomniane odpady

Już 27 lutego 2015 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r., poz. 314).

Akt ten wprowadza do załącznika cztery nowe rodzaje odpadów, którym nadano liczby porządkowe od 7 do 10. Pod liczbami porządkowymi 7 i 8 znajdują się:

  • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 022 09 do 16 02 13 (w ilości do 5 kg /rok),
  • 16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (w ilości do 5 kg/rok).

Powyższe rodzaje odpadów to m.in. zużyte tonery, żarówki, czajniki elektryczne, nie zawierające elementów niebezpiecznych i zwracane zazwyczaj do sklepów.

Pod liczbami porządkowymi 9 i 10 znajdują się:

  • 16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03 - baterie zawierające rtęć, w ilości do 5/rok),
  • 16 06 05 - inne baterie i akumulatory (w ilości do 5 /rok).

Powyższe odpady rzadko i w niewielkich ilościach powstają u przedsiębiorców; są to głównie baterie „paluszki” i baterie guzikowe.

Rozporządzenie zmieniające weszło w życie 6 marca 2015 r. Konieczność jego wydania wynikła z omyłkowego niewprowadzenia do tekstu rozporządzenia z 12 grudnia 2014 r. uwzględnionych uwag, zgłoszonych w trakcie publicznych konsultacji.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony