Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Planowana aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

   Powrót       18 lipca 2019       Woda   

W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021–2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK), dzięki czemu zidentyfikowane zostaną faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych.

Mapa drogowa dla aglomeracji

W celu usprawnienia procesu aktualizacji KPOŚK przygotowano Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji.

Mapa drogowa zawiera harmonogram prac nad VI AKPOŚK, w tym informację o ankietach, w których samorządy będą zobligowane do wskazania inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej niezbędnych do zrealizowania w latach 2021 – 2027, biorąc pod uwagę zapewnienie zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywą ściekową (termin odesłania uzupełnionych ankiet do właściwych RZGW to październik 2019 r.).

Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji zawierają szczegółowe informacje dotyczące procesu przeglądu aglomeracji, który powinien zostać wykonany przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, przy uwzględnieniu RLM aglomeracji oraz możliwości wypełnienia przez aglomeracje warunków zgodności z dyrektywą ściekową. Aglomeracja powinna ocenić również obecny stan sieci kanalizacyjnej (wraz z oczyszczalniami ścieków) i oszacować koszty przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji, biorąc pod uwagę perspektywę 2027 roku oraz zapewnienie zgodności z dyrektywą ściekową.

Planuje się, że projekt VI AKPOŚK zostanie przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Źródło: MŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w Prawie wodnym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (28 lipca 2022)Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego. Ustawa wdraża dyrektywę ws. ścieków komunalnych (18 lipca 2022)Nowela Prawa wodnego bez poprawek Senatu (08 lipca 2022)Senackie komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy Prawo wodne (29 czerwca 2022)Sejm znowelizował ustawę Prawo wodne (10 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony