Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

MFiPR: ankieta ws. postępowań PPP w sektorze efektywności energetycznej

   Powrót       25 lutego 2022       Energia   

Do 11 marca 2022 r. MFiPR czeka na opinie przedsiębiorców, którzy są zainteresowani inwestycjami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze efektywności energetycznej. Zainteresowani mogą wypełnić ankietę dostępną na stronie Ministerstwa.

Transformacja klimatyczna jest obecnie jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Gospodarka UE jako pierwsza na świecie ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Dlatego w ostatnim czasie tak duży nacisk kładziony jest na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej. Zaliczane są do nich projekty, które mają na celu: termomodernizację obiektów, modernizację oświetlenia ulicznego, czy zapewnienie zdalnego systemu zarządzania energią danej infrastruktury.

Projekty tego typu mogą być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jest to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie pomiędzy wykonawcą a jednostką sektora publicznego. Określa ona podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami. Poza długoterminowością, istotną cechą takich projektów jest wzięcie przez wykonawcę odpowiedzialności za efekt energetyczny w zamian za wynagrodzenie. W Polsce realizowanych jest kilkadziesiąt projektów, który celem jest zapewnienie efektywności energetycznej w oparciu o umowę PPP.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako centralna jednostka ds. PPP, monitoruje rozwój krajowego rynku PPP.

- Dostrzegamy szereg uwarunkowań, które mogą wpływać na osłabienie tendencji związanej z przygotowaniem i wdrażaniem projektów efektywności energetycznej w modelu PPP - wskazano w komunikacie MFiPR. - Jednocześnie zależy nam na odwróceniu tego trendu, ponieważ uważamy, iż model ten nadal zachowuje istotny potencjał korzyści, który może być wykorzystany przez sektor prywatny i publiczny. Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem opinii przedstawicieli sektora prywatnego w tym zakresie. Zakładamy, że przekazane informacje stworzą podstawę do wypracowania rozwiązań systemowych dot. PPP, które w odpowiednim stopniu będą odpowiadały na oczekiwania i dążenia interesariuszy rynku PPP w sektorze efektywności energetycznej - dodano.

Ministerstwo zachęca podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych do wypełnienia ankiety zamieszczonej na swojej stronie internetowej.(1)

Więcej informacji
  • Termin na wypełnienie i przesłanie ankiety: 11 marca 2022 r.
  • MFiPR zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi podmiotami, które wypełniły ankietę.
  • W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu roboczego: e-mail: adrianna.binas@mfipr.gov.pl, tel. 22 273 79 55
  • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi wstępnych konsultacji rynkowych w rozumieniu art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przypisy

1/ Ankieta dostępna pod niniejszym linkiem:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/ankieta-w-sprawie-postepowan-ppp-w-sektorze-efektywnosci-energetycznej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy (23 czerwca 2022)Jakość i magazynowanie energii elektrycznej a efektywność energetyczna (22 czerwca 2022)Miasta mogą przystąpić do nowej inicjatywy w obszarze efektywności energetycznej (07 czerwca 2022)Instrumenty wspierania modernizacji budynków w Polsce. Rekomendacje zmian dla decydentów (03 czerwca 2022)Deklaracja G7 o odejściu od węgla to nie wszystko (31 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony