Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Badania i rozwój pozwalają stawić czoła wyzwaniom firm i samorządów. Jakim?

Centrum Badawczo-Rozwojowe – taki status uzyskała firma Atmoterm SA, obchodząca w tym roku 40-lecie. Oznacza to, że Atmoterm należy do niespełna 50 podmiotów, które służą wsparciem techniczno-naukowym dla krajowych branż i specjalizacji.

   Powrót       04 sierpnia 2021       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), nadawany jest przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii, na podstawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Atmoterm SA otrzymał go jako jeden z 47 podmiotów – w tym jeden z nielicznych z branży środowiskowej – i znalazł się tym samym w gronie przedsiębiorstw stanowiących wsparcie techniczno-naukowe dla krajowych branż i specjalizacji.

Projekty badawczo-rozwojowe, w obszarze środowiska, energii i klimatu, firma prowadzi od wielu lat. Stworzyła własny dział badawczo-rozwojowy. Do jego zadań należy m.in. opracowywanie nowych metod, algorytmów, modeli dla wybranych obszarów środowiskowych, organizacja badań ilościowych i jakościowych czy wykonywanie analiz eksperckich. Innowacyjne rozwiązania Atmoterm SA, w obszarze zarządzania jakością środowiska, dla administracji centralnej i samorządowej (ministerstw, urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin), a także sektora biznesu (różnych branż) są doceniane nie tylko na rynku krajowym, ale również za granicą. W ramach realizowanych projektów wykorzystywana jest zarówno wiedza i wieloletnie doświadczenie ekspertów spółki, jak i współpraca z jednostkami naukowymi.

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza

Wiele badań firma finansuje sama, część działalności badawczo-rozwojowej zaś prowadzona jest także w oparciu o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich. - W ten sposób powstał m.in. inteligentny system monitorowania jakości powietrza oparty na sieci autonomicznych (zasilanych na bazie OZE), niskokosztowych czujników. W ramach projektu zostały opracowane i zbudowanie od podstaw czujniki mierzące jednocześnie 6 substancji, zarówno pyłowych: pył PM10, PM2,5, jak i gazowych: dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), lotne związki organiczne (LZO) oraz ozon (O3) – komentuje dr inż. Iwona Rackiewicz, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju z Atmoterm SA. O wyjątkowości systemu stanowi możliwość jego wykorzystania w ramach Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza (DMJP). Ta powstaje w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza, walidowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kalibrowane wskazaniami czujników. - Zaletą takiego rozwiązania, w porównaniu z systemami opartymi wyłącznie na sieci czujników, jest większa wiarygodność uzyskiwanych wyników, niższe koszty operacyjne, niezawodność systemu oraz możliwość określania stężeń zanieczyszczeń w dowolnym, wybranym punkcie miasta (nie tylko w punktach lokalizacji czujników). Dodatkowo istnieje możliwość określania udziałów kategorii źródeł emisji w stężeniach, co jest szczególnie istotne przy planowaniu efektywnych działań naprawczych np. w ramach realizowanych programów ochrony powietrza – wylicza dr inż. Iwona Rackiewicz.

Rozwiązania chmurowe a cyfrowa transformacja administracji i przedsiębiorstw

Wyniki badań Atmoterm SA znajdują praktyczne zastosowanie w szeregu rozwiązań chmurowych, które udostępniane są przez platformę ekostrateg.com. To wyraz aktywnego udziału w cyfrowej transformacji administracji i przedsiębiorstw (firma dba o rozwój dostępnych na platformie narzędzi i aplikacji). Jednym z rozwiązań, znajdujących zastosowanie zarówno w administracji. jak i biznesie jest Ekomapa – system informacji przestrzennej, która umożliwia przeglądanie i analizę przestrzennych danych środowiskowych. Platforma ekostrateg.com oferuje również inne narzędzia dla biznesu, wspierające zarządzanie jakością powietrza, gospodarkę odpadami, zarządzanie kosztami wody i energii czy raportowanie pozafinansowe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

E-usługi wsparciem dla samorządów w inwentaryzacji źródeł ogrzewania

Ekostrateg.com oferuje też wiele rozwiązań, w formie e-usług, wspierających samorządy, gminy w działaniach związanych z inwentaryzacją źródeł emisji i zarządzaniem danymi. Największą korzyścią płynącą z umieszczenia danych z inwentaryzacji w systemie jest możliwość szybkiego raportowania danych oraz wizualizacji rozmieszczenia systemów grzewczych na interaktywnej mapie. - Dzięki naszemu rozwiązaniu w kilkanaście sekund można określić, ile bezklasowych pieców jest w mieście/gminie, z łatwością zaplanować działania związane z przestrzeganiem uchwały antysmogowej oraz określić i zaplanować niezbędne środki na likwidację źródeł niskiej emisji – wyjaśnia Roman Grzebiela, ekspert ds. jakości powietrza w Atmoterm SA. Nowe rozwiązania wspierają też procesy wymiany kotłów. Takim rozwiązaniem jest narzędzie do obsługi dofinansowań do wymian pieców, montażu instalacji OZE, programu Stop Smog, Czyste Powietrze czy Mój Prąd, umożliwiające także obsługę kontroli prowadzonych przez Staż Miejską. Intuicyjne i proste posługiwanie się narzędziem, możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników, automatyczne przenoszenie danych pomiędzy formularzami wraz z możliwością drukowania gotowych umów i poleceń przelewów, pozwalają na znaczne przyśpieszenie i uproszczenie procesu obsługi dofinansowań. Dodając do tego zestaw dedykowanych raportów i moduł mapowy otrzymuje się nie tylko znakomite narzędzie do codziennej pracy, ale również do efektywnej sprawozdawczości oraz planowania działań.

Najnowszym produktem (e-usługą) jest wspomniana Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza (DMJP), która stanowi narzędzie wspomagające ocenę i analizę stanu jakości powietrza w gminie, jak również spełnia rolę edukacyjną, przyczyniając się do podniesienia świadomości w zakresie jakości powietrza lokalnych społeczności. DMJP ułatwia prowadzenie właściwej polityki informacyjnej, a uzyskiwane za jej pośrednictwem wyniki mogą być wykorzystywane w planowaniu efektywnych działań naprawczych. Jest to możliwe dzięki takim specyficznym własnościom DMJP, jak m.in. możliwość oceny stanu jakości powietrza w dowolnie wybranym miejscu w czasie rzeczywistym i w biskiej przyszłości (prognoza na 24h lub 48h) czy możliwość identyfikacji źródeł odpowiedzialnych za złą jakość powietrza i określenia ich wpływu na stężenie poszczególnych substancji na danym terenie, a także opcje raportowania aktualnej i prognozowanej jakości powietrza dla dzielnic, szkół i przedszkoli.

- W przygotowaniu są już kolejne rozwiązania, z których niebawem będą mogli korzystać odbiorcy naszych produktów i usług, uwzględniające, poza aspektami środowiskowymi, również aspekty ekonomiczne prowadzonych i planowanych działań – zdradza Iwona Rackiewicz z Atmoterm SA.

Skuteczne planowanie zieleni miejskiej oraz dotacji miejskich

Przykładem jest system do waloryzacji usług ekosystemowych SekoZ – aplikacja, która ma wspomagać efektywne planowanie zieleni miejskiej. - Odpowiadając na potrzeby adaptacji do zmian klimatu przygotowujemy narzędzie, które umożliwi określenie, jakie usługi dla mieszkańców świadczą zwarte obszary zieleni, szczególnie wysokiej, na terenie miasta, czyli jak takie obszary wspierają proces dostosowania do zmian klimatu oraz łagodzą uciążliwe dla mieszkańców skutki tych zmian. System SekoZ ma wskazywać, jaką pracę wykonują zwarte obszary zieleni poprzez pochłanianie CO2, obniżenie temperatury powietrza, poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie retencji wód opadowych – wyjaśnia Magdalena Załupka, ekspert ds. ochrony powietrza i usług ekosystemowych z Atmoterm SA. Dodatkowo ma pozwolić na przeprowadzenie analizy skuteczności przewietrzania miasta, a także prowadzenie waloryzacji terenów, ze względu na usługi ekosystemowe. Atutem przygotowywanego narzędzia będzie możliwość tworzenia scenariuszy, czyli planowania zieleni, np. założeń parkowych i określenia, jakie w przyszłości przyniesie to korzyści dla lokalnych społeczności. Ta funkcjonalność pozwoli decydentom na oszacowanie, jakie korzyści środowiskowe można osiągnąć w przyszłości dzięki ponoszonym obecnie nakładom finansowym.

To nie koniec aktywności wyróżnionej firmy. Kolejnym przygotowywanym rozwiązaniem jest system służący samorządom do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych dot. wymian kotłów. Założeniem, w tym przypadku, jest maksymalne obniżenie stężeń pyłu PM10 i PM2,5 na obszarze gminy oraz ograniczenie ich oddziaływania na mieszkańców, przy zaangażowaniu jak najniższych środków finansowych. Dzięki jego wykorzystaniu możliwym stanie się efektywne wydatkowanie środków publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu obiektywizmu i transparentności podejmowanych decyzji. Dodatkowym atutem systemu jest precyzyjne wskazanie w mieście/gminie miejsc newralgicznych, pod względem potrzeby realizacji inwestycji, wraz z propozycją konkretnych technologii do zastosowania, ich kosztów oraz zalecaną kolejnością inwestowania. Efektem działania systemu będzie wskazanie zoptymalizowanych metod inwestycyjnych, pod kątem osiągnięcia jak najlepszego efektu ekologicznego, względem wydatkowanych środków. Projektowany system będzie cechować się dużą wiarygodnością w zakresie uzyskiwanych wyników, a także będzie on umożliwiał projektowanie i analizowanie różnych wariantów rozwiązań.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm SA

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ślad węglowy a rynek nieruchomości (06 lutego 2024)Nowe systemy magazynowania energii od KSTAR - dostępne już w 2024 r. (20 grudnia 2023)#Tech4GreenEnergy. Włączamy Zieloną Energię! Dołącz do Huawei Startup Challenge (15 grudnia 2023)100 mln zł na cele wodno-kanalizacyjne dla Jaworzna (11 grudnia 2023)Czy ciepłownictwo bez węgla i gazu jest możliwe? Tak, ale wymaga inwestycji rzędu biliona złotych (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony