Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Zmiany w funkcjonowaniu bazy BDO

   Powrót       12 października 2022       Odpady   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia(1) Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. bazy BDO.

Zmiany polegać mają na dodaniu kolejnego organu z dostępem do bazy - zarządu związku metropolitalnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Nastąpi to poprzez dodanie w załączniku do rozporządzenia nowego Lp. 27, uwzględniającego odwołanie do zarządu związku metropolitalnego realizującego zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Czytaj też: BDO nie ułatwia dostępu do danych o odpadach

Dodatkowo skorygowany ma zostać również dostęp do danych zawartych w BDO dla starostów. Jak wyjaśniono, starosta jako organ wydający decyzje z zakresu korzystania ze środowiska musi korzystać z rozszerzonego dostępu do informacji m.in. o miejscach prowadzonych działalności i funkcjonujących instalacjach należących do danego podmiotu, czy innych posiadanych przez niego decyzjach środowiskowych. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana do rozporządzenia w kolumnie 4 (Dostępne informacji), polegająca na rozszerzeniu tego dostępu o informacje z art. 79 ust. 2 – 5 ustawy o odpadach (dotychczas dostęp obejmował jedynie zakres, o którym mowa w art. 79 ust. 5). - Zmiana ta ma charakter techniczny, wynikający z konieczności uspójnienia informacji potrzebnych przy wydawanych decyzjach środowiskowych przez starostę, z przepisami określającymi zakres dostępu poszczególnych organów do informacji gromadzonych w BDO, a wskazanych w rozporządzeniu – czytamy w uzasadnieniu projektu.

- Projekt nie wprowadza więc nowych wymagań, a jedynie dostosowuje zakres dostępu do BDO jednostek administracji publicznej, które zostały na nowo wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy o odpadach, na skutek zmian wynikających z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak dodano, z uwagi na techniczny charakter zmian, przepisy wejdą w życie dniem następującym po dniu ogłoszeniu.

O projektach zmian prawnych oraz nowo publikowanych aktach prawnych informujemy co czwartek w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365103/katalog/12918987#12918987

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wymogi przy transgranicznym przewozie odpadów. Analiza orzeczenia WSA (10 października 2023)Jak rozwiązać problem porzucanych odpadów niebezpiecznych w Polsce? (04 sierpnia 2023)Projekt wdrożenia dyrektywy SUP trafił do Sejmu (03 lutego 2023)Elektroniczna ewidencja odpadowa. O funkcjonowaniu BDO opowiada dyrektor IOŚ-PIB (26 stycznia 2023)Kto ma dostęp do danych w BDO? W Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie (05 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony