Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

BCC proponuje zmiany w stawkach zabezpieczeń w branży odpadowej

   Powrót       10 sierpnia 2018       Odpady   

W pierwszej połowie br. nasiliło się występowanie pożarów w miejscach magazynowania odpadów. Projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń(1), obok przepisów ustawy o odpadach, jest jednym z elementów składających się na próbę rozwiązania tego problemu. W wielu przypadkach, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami występują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których sytuacja finansowa lub majątkowa nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami prowadzonej działalności.

Aby uniknąć obciążenia administracyjnego starostów oraz marszałków województw, Business Centre Club(2) (BCC) proponuje uregulowanie stawek zabezpieczenia roszczeń w formie załącznika nr 1 do rozporządzenia, który będzie stanowił katalog odpadów (rozporządzenie ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów) ze stawkami przypisanymi odpowiednio do każdego kodu odpadów.

Takie potraktowanie sprawy pozwoli na większe zróżnicowanie stawek, ponieważ zabezpieczenie dla odpadów niebezpiecznych, powstających w zakładach chemii organicznej lub rafineriach, może nie pokryć ewentualnych kosztów wykonania zastępczego. Natomiast, potraktowanie na tym samym poziomie części zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych nie odpowiada logice proporcjonalności zabezpieczenia do zagrożenia.

Ponadto, przypisanie każdemu z kodów odpadów stawki zabezpieczenia uniemożliwi tworzenie interpretacji i opinii, które będą prowadziły do przewlekłości postępowań administracyjnych. Określone w paragrafie 2 grupy odpadów stanowią otwarte, nieprecyzyjne katalogi, których stosowanie w praktyce przyniesie wiele problemów interpretacyjnych.

W kontekście szerokich działań związanych z gospodarowaniem odpadami w Polsce, BCC proponuje również, aby – najpóźniej do końca bieżącego roku – poszerzyć zasięg istniejącego już, elektronicznego systemu baz danych odpadowych z 9 do 16 województw z włączeniem wszystkich gmin w kraju. Takie działanie warunkuje skuteczną poprawę obecnej sytuacji.

Trudno zarządzać na podstawie danych sprzed 18 miesięcy

Obecnie wygląda ona tak, że sprawozdania zawierające kilkadziesiąt kodów odpadów składane są w wersji papierowej z licznymi korektami. Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w której główny nadzorca systemu gospodarki odpadami, czyli minister środowiska, otrzymuje informację o liczbach i sposobach zagospodarowania odpadów w poprzednim roku po ponad 7 miesiącach od jego zakończenia, co w danych za styczeń roku poprzedniego daje ponad półtoraroczne opóźnienie. Trudno wyobrazić sobie zarządzanie firmą, a co dopiero krajem, na podstawie danych sprzed 18 miesięcy. Tymczasem, Polska składuje ponad 75 proc. odpadów, podobnie jak Rumunia, Bułgaria i Chorwacja, podczas gdy 6 przodujących krajów europejskich poniżej 5 proc., w tym Niemcy – poniżej 2 proc.

Źródło: BCC

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314601/katalog/12526145#12526145
2/ Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Miasto zlikwiduje niebezpieczne odpady na Targówku za prawie 8 mln zł (27 lipca 2023)Polityka rządu w zakresie PPP. Wkrótce przyjęcie dokumentu (30 czerwca 2023)Hotelarze w świecie CSR (20 czerwca 2023)„Śmieciowe bezhołowie”. NIK o gospodarce odpadami w Polsce (11 kwietnia 2023)Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami (28 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony