Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Będą obligatoryjne cele zamówieniowe dla czystych ekologicznie pojazdów

Rada wstępnie porozumiała się z PE w kwestii promowania czystych ekologicznie pojazdów w UE. Reforma wyznacza minimalne cele zamówieniowe dla tych pojazdów na lata 2025–2030. Przepisy zawierają także nową definicję „pojazdu czystego ekologicznie”.

   Powrót       13 lutego 2019       Planowanie przestrzenne   

UE stymuluje rynek pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, zachęcając do ich do wykorzystywania w zamówieniach publicznych. 11 lutego br. rumuńska prezydencja wypracowała wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy, która zwiększy pewność rynku i pomoże zmniejszyć ogólne emisje pochodzące z transportu. Nowe przepisy wzmocnią też konkurencyjność europejskiego przemysłu na szybko rosnących światowych rynkach pod kątem tych nowych technologii. Porozumienie zostanie teraz przedstawione do zatwierdzenia państwom członkowskim w Radzie.

Reforma wyznacza minimalne cele zamówieniowe na lata 2025–2030 dla czystych ekologicznie pojazdów lekkich, ciężarówek i autobusów. Cele te to minimalny odsetek takich pojazdów w ogólnej liczbie pojazdów transportu drogowego objętych łącznie wszystkimi zamówieniami publicznymi i zamówieniami publicznymi na usługi.

“Podejmując właściwe decyzje w zakresie udzielania zamówień publicznych, sektor publiczny może odegrać ważną rolę we wspieraniu innowacyjnych rozwiązań proekologicznych.” Rovana Plumb, p.o. ministra transportu Rumunii, przewodnicząca Rady

Nowa definicja pojazdu czystego ekologicznie oparta o normy emisji CO2

Tekst zawiera nową definicję „pojazdu czystego ekologicznie”. Definicja czystego ekologicznie pojazdu lekkiego opiera się na normach emisji CO2. Czyste ekologicznie pojazdy ciężkie są zdefiniowane poprzez użycie paliw alternatywnych.

Zakres stosowania przepisów został poszerzony pod kątem objętych nimi procedur zamówień publicznych. Nowe przepisy obejmą też szerszą gamę usług, m.in. publiczny transport drogowy, specjalistyczny transport drogowy osób, usługi wywozu odpadów oraz usługi pocztowe i doręczania paczek.

Po wejściu dyrektywy w życie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przyjęcie przepisów krajowych. Co trzy lata będą musiały przedkładać Komisji sprawozdania z realizacji przepisów. Pierwsze raporty muszą wpłynąć do 18 kwietnia 2026 r.

Komisja przedstawiła swoją propozycję w listopadzie 2017 r. w ramach drugiego pakietu mobilności.

Co dalej?

Prezydencja przedstawi porozumienie ambasadorom państw UE na jednym z najbliższych posiedzeń Komitetu Stałych Przedstawicieli. Później nastąpi formalne głosowanie w Parlamencie i Radzie.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tworzywa sztuczne w Polsce: spada produkcja, ale rosną inwestycje. 7,4 mld zł w 2023 r. (21 maja 2024)Zaostrzone przepisy o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich przyjęte przez Radę UE (14 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Maksimum 5 ton metanu na 1000 ton węgla od 2027 r. PE przyjmuje nowe przepisy (15 kwietnia 2024)PE przyjął nowe cele redukcyjne CO2 dla ciężarówek i autobusów (11 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony