Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

KE zwiększa wsparcie dla międzynarodowych działań na rzecz zmiany systemów żywnościowych

   Powrót       28 marca 2022       Ryzyko środowiskowe   

W świetle dramatycznej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i wysokich cen żywności, z jakimi mamy do czynienia po dwóch latach pandemii COVID-19 i w konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Komisja zwiększa dziś swoje wsparcie na rzecz transformacji systemów żywnościowych, biorąc aktywny udział w ośmiu globalnych koalicjach. Koalicje pomogą krajom partnerskim w przekształcaniu systemów żywnościowych i przyczynią się do postępów w realizacji strategii „Od pola do stołu”. Decyzję o aktywnym udziale w tych ośmiu dobrowolnych sojuszach na rzecz wspólnych działań podjęto po szczycie ONZ w sprawie systemów żywnościowych, który odbył się 23–24 września 2021 r. w Nowym Jorku. W ramach sojuszy przedstawiciele krajowi, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy i organizacje międzynarodowe działają na rzecz transformacji w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja będzie ważnym partnerem w ośmiu koalicjach:

  • Koalicja Żywność nigdy nie jest odpadem będzie wspierać kraje w opracowywaniu konkretnych interwencji, począwszy od strategii politycznych i regulacji po inicjatywy oddolne, mających na celu zmniejszenie do 2030 r. marnotrawienia żywności o połowę i zmniejszenie strat żywności o co najmniej 25%.
  • Koalicja Zrównoważone systemy żywności – zdrowe odżywianie dla dzieci i dorosłych będzie dotyczyć trzech kwestii: niedożywienia we wszystkich formach, niebezpiecznej żywności oraz wpływu produkcji żywności na środowisko. Promowany będzie np. większy udział zdrowych diet roślinnych.
  • Koalicja Posiłki w szkołach skoncentruje się na poprawie jakości i zwiększeniu skali programów posiłków w szkołach na całym świecie jako na platformie umożliwiającej dotarcie do społeczności lokalnych. Celem jest powiązanie szkolnych posiłków z dostarczaniem zdrowej żywności przez lokalnych rolników. Żywienie w szkołach jest postrzegane jako element ochrony socjalnej. Programy żywienia w szkołach mogą pozytywnie wpłynąć na zwiększenie liczby osób podejmujących naukę i uczęszczających do szkół.
  • Koalicja Żywność pochodzenia wodnego ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału zrównoważonej żywności wodnej, takiej jak ryby, skorupiaki, rośliny wodne i algi, łowionej lub uprawianej w ekosystemach słodkowodnych lub morskich, aby pomóc w eliminowaniu niedożywienia i tworzeniu korzystnych dla przyrody, sprawiedliwych i odpornych systemów żywnościowych.
  • Koalicja Agroekologia ma na celu zwiększenie skali praktyk agroekologicznych i łańcuchów wartości, które mogą sprzyjać bardziej inkluzywnym i zrównoważonym systemom żywnościowym. Nacisk kładzie się na wspieranie innowacji z wykorzystaniem wiedzy lokalnej i naukowej.
  • Koalicja Zero głodu to głos za ograniczeniem głodu i lepszym dostosowaniem istniejących zasobów sektora publicznego i prywatnego na rzecz osiągnięcia tego celu. Koalicja będzie wspierać inwestycje, które okazały się korzystne pod względem źródeł utrzymania dla małych gospodarstw rolnych, takie jak udział w organizacjach rolników, usługi oświatowe dla kobiet-rolników, programy zawodowe dla młodzieży wiejskiej, magazynowanie i łańcuchy chłodnicze.
  • Koalicja Zwalczanie kryzysów żywnościowych na osi pomoc humanitarna–rozwój–pokój ma na celu stworzenie warunków i struktur w zakresie odporności systemów żywnościowych w niestabilnych kontekstach, takich jak działania antycypacyjne i rozwój odpornych systemów ochrony socjalnej.
  • Koalicja Zrównoważony wzrost wydajności koncentruje się na technologiach i innowacjach na rzecz wzrostu wydajności rolnictwa przy jednoczesnym uwzględnianiu kwestii zmiany klimatu. Zapewni ona platformę wymiany najlepszych praktyk w celu określania luk w wiedzy i możliwości badawczych.

Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi, agencjami ONZ, społeczeństwem obywatelskim i innymi partnerami w wybranych koalicjach w celu wzmocnienia wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji systemów żywnościowych.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)Kryzys żywnościowy na świecie pogłębia się. Wśród czynników ekstremalne warunki pogodowe (09 maja 2023)Kongres „Polska wieś XXI” już od 19 kwietnia (06 kwietnia 2023)Na ustawę odorową trzeba będzie jeszcze poczekać (13 grudnia 2022)Półtora miliarda euro na innowacje w 2023 r. (08 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony