Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

KE zwiększa wsparcie dla międzynarodowych działań na rzecz zmiany systemów żywnościowych

   Powrót       28 marca 2022       Ryzyko środowiskowe   

W świetle dramatycznej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i wysokich cen żywności, z jakimi mamy do czynienia po dwóch latach pandemii COVID-19 i w konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Komisja zwiększa dziś swoje wsparcie na rzecz transformacji systemów żywnościowych, biorąc aktywny udział w ośmiu globalnych koalicjach. Koalicje pomogą krajom partnerskim w przekształcaniu systemów żywnościowych i przyczynią się do postępów w realizacji strategii „Od pola do stołu”. Decyzję o aktywnym udziale w tych ośmiu dobrowolnych sojuszach na rzecz wspólnych działań podjęto po szczycie ONZ w sprawie systemów żywnościowych, który odbył się 23–24 września 2021 r. w Nowym Jorku. W ramach sojuszy przedstawiciele krajowi, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, naukowcy i organizacje międzynarodowe działają na rzecz transformacji w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja będzie ważnym partnerem w ośmiu koalicjach:

  • Koalicja Żywność nigdy nie jest odpadem będzie wspierać kraje w opracowywaniu konkretnych interwencji, począwszy od strategii politycznych i regulacji po inicjatywy oddolne, mających na celu zmniejszenie do 2030 r. marnotrawienia żywności o połowę i zmniejszenie strat żywności o co najmniej 25%.
  • Koalicja Zrównoważone systemy żywności – zdrowe odżywianie dla dzieci i dorosłych będzie dotyczyć trzech kwestii: niedożywienia we wszystkich formach, niebezpiecznej żywności oraz wpływu produkcji żywności na środowisko. Promowany będzie np. większy udział zdrowych diet roślinnych.
  • Koalicja Posiłki w szkołach skoncentruje się na poprawie jakości i zwiększeniu skali programów posiłków w szkołach na całym świecie jako na platformie umożliwiającej dotarcie do społeczności lokalnych. Celem jest powiązanie szkolnych posiłków z dostarczaniem zdrowej żywności przez lokalnych rolników. Żywienie w szkołach jest postrzegane jako element ochrony socjalnej. Programy żywienia w szkołach mogą pozytywnie wpłynąć na zwiększenie liczby osób podejmujących naukę i uczęszczających do szkół.
  • Koalicja Żywność pochodzenia wodnego ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału zrównoważonej żywności wodnej, takiej jak ryby, skorupiaki, rośliny wodne i algi, łowionej lub uprawianej w ekosystemach słodkowodnych lub morskich, aby pomóc w eliminowaniu niedożywienia i tworzeniu korzystnych dla przyrody, sprawiedliwych i odpornych systemów żywnościowych.
  • Koalicja Agroekologia ma na celu zwiększenie skali praktyk agroekologicznych i łańcuchów wartości, które mogą sprzyjać bardziej inkluzywnym i zrównoważonym systemom żywnościowym. Nacisk kładzie się na wspieranie innowacji z wykorzystaniem wiedzy lokalnej i naukowej.
  • Koalicja Zero głodu to głos za ograniczeniem głodu i lepszym dostosowaniem istniejących zasobów sektora publicznego i prywatnego na rzecz osiągnięcia tego celu. Koalicja będzie wspierać inwestycje, które okazały się korzystne pod względem źródeł utrzymania dla małych gospodarstw rolnych, takie jak udział w organizacjach rolników, usługi oświatowe dla kobiet-rolników, programy zawodowe dla młodzieży wiejskiej, magazynowanie i łańcuchy chłodnicze.
  • Koalicja Zwalczanie kryzysów żywnościowych na osi pomoc humanitarna–rozwój–pokój ma na celu stworzenie warunków i struktur w zakresie odporności systemów żywnościowych w niestabilnych kontekstach, takich jak działania antycypacyjne i rozwój odpornych systemów ochrony socjalnej.
  • Koalicja Zrównoważony wzrost wydajności koncentruje się na technologiach i innowacjach na rzecz wzrostu wydajności rolnictwa przy jednoczesnym uwzględnianiu kwestii zmiany klimatu. Zapewni ona platformę wymiany najlepszych praktyk w celu określania luk w wiedzy i możliwości badawczych.

Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi, agencjami ONZ, społeczeństwem obywatelskim i innymi partnerami w wybranych koalicjach w celu wzmocnienia wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji systemów żywnościowych.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gatunki inwazyjne zagrożeniem dla ludzi i przyrody. Alarmujące wnioski z najnowszego raportu IPBES (06 września 2023)Populacje pszczół zagrożone falami upałów nie mniej niż ludzie (25 sierpnia 2023)Po Fitfor55 nadchodzi nowy pakiet. KE uzupełnia kolejny filar Zielonego Ładu (06 lipca 2023)Eurostat o Celach Zrównoważonego Rozwoju. Jak Europa radzi sobie z ich realizacją? (25 maja 2023)Kryzys żywnościowy na świecie pogłębia się. Wśród czynników ekstremalne warunki pogodowe (09 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony