Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich

Obszary wiejskie mogą nie tylko stać się samowystarczalne energetycznie, ale zyskać dodatkowe źródło przychodów ze sprzedaży energii – mówi Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

   Powrót       12 kwietnia 2023       Energia   
Janusz Kowalski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Teraz Środowisko: Czy biogazownie są szansą na rozwój obszarów wiejskich?

Janusz Kowalski: Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich, jesteśmy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekonani o tym od bardzo dawna. W ostatnim czasie, kiedy mamy do czynienia z kryzysem energetycznym, postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania i przejąć inicjatywę, aby przygotować projekt ustawy, który wprowadzi szereg ułatwień dla budowy i funkcjonowania biogazowni rolniczych. Właśnie dlatego zostały podjęte w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad specustawą dla biogazowni rolniczych, której celem jest wprowadzenie rozwiązań przyspieszających rozwój tego sektora.

TŚ: Co konkretnie może zyskać polska wieś stawiając na biogaz?

JK: Polska wieś może zyskać przeze wszystkim stabilne dostawy energii oraz możliwość obniżenia kosztów pozyskania tej energii. Poprzez energetyczne zagospodarowanie różnego rodzaju produktów ubocznych z rolnictwa, które same w sobie nie są towarem, obszary wiejskie mogą nie tylko stać się samowystarczalne energetycznie, ale zyskać dodatkowe źródło przychodów ze sprzedaży energii. Ponadto dzięki nawozowemu wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczych możliwe jest ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, które w rolnictwie stanowią znaczne koszty działalności. Biogazownie mogą także zmniejszyć oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym zmniejszyć uciążliwość zapachową wynikającą z specyfiki działalności rolniczej.

TŚ: Jakie obawy związane z rozwojem sektora biogazowego identyfikujemy dziś w Polsce? Jakie instrumenty prawne rząd planuje wprowadzić, by poprawić sytuację w branży biogazowej?

JK: Przede wszystkim na temat biogazowni rolniczych w przestrzeni publicznej krąży wiele mitów, które są powtarzane bez sprawdzenia faktów. To sprawia, że ciągle pojawia się wiele obaw związanych z ich lokalizacją. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną, która ma na celu dostarczenie wiedzy, czym jest biogazownia rolnicza, jak ona funkcjonuje i jakie ma rzeczywiste oddziaływanie. Przeprowadzono również cykl szkoleń oraz reportaży pokazujących faktycznie działające w Polsce instalacje. Oprócz zwiększenia akceptacji społecznej dla tego rodzaju rozwiązań kolejnym obszarem, który utrudnia dziś rozwój tego rodzaju inwestycji, są procedury administracyjne związane zarówno z wykorzystaniem surowców do produkcji biogazu, jak i nawozowym zagospodarowaniem produktu pofermentacyjnego. W tym zakresie na początku 2023 r. została opracowana specustawa, która ma ułatwić funkcjonowanie biogazowni rolniczych. Największe ułatwienia będą dotyczyć małych biogazowni rolniczych lokalizowanych na terenie gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Przez takie ułatwienia chcemy, aby biogazownie powstawały właśnie tam, gdzie jest źródło surowca i wspierały sektor rolny w utrzymaniu konkurencyjności.

TŚ: Jaki jest potencjał Polski w obszarze biogazu rolniczego?

JK: Różni eksperci szacują, że potencjał rozwoju biogazowni rolniczych sięga nawet ponad 13 mld m3 biogazu rocznie. W przeliczeniu na gaz ziemny, odpowiada to mniej więcej połowie krajowego importu tego paliwa. Obecnie w rejestrze prowadzonym przez KOWR jest zarejestrowanych 149 instalacji służących głównie do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ale coraz częściej pojawiają się również instalacje wykorzystujące biogaz do produkcji ciepła. Ponadto bardzo dynamicznie rozwijają się mikroinstalacje biogazu rolniczego, których w Polsce na koniec 2022 r. było 41. To pokazuje, że ciągle istnieje bardzo duży potencjał do wykorzystania.

TŚ: Obszary wiejskie są najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym, czy rozwój rynku biogazu będzie pozytywnie wpływał także na zapobieganie temu zjawisku?

JK: Specyfika obszarów wiejskich, wynikająca głównie z rozproszonej zabudowy oraz znacznego oddalenia od źródeł wytwarzania energii, sprawia, że rzeczywiście odbiorcy energii na wsi są w największym stopniu zagrożeni ubóstwem energetycznym. Zapewnienie ciągłości dostaw energii do odbiorców na obszarach wiejskich stanowi duże wyzwanie. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza biogazowni rolniczych może ten problem w bardzo dużym stopniu rozwiązać. Są to inwestycje, które wytwarzają energię w sposób stabilny, niezależny od warunków pogodowych czy pory dnia. Zatem mogą stanowić podstawę zaopatrzenia terenów wiejskich w energię.

TŚ: Czy Pana zdaniem biogaz mógłby stanowić remedium na problemy rynku energetycznego w Polsce?

JK: Rynek energetyczny wymaga przede wszystkim stabilności wytwarzania energii oraz uwolnienia mocy przyłączeniowych dla nowych inwestycji. Źródła fotowoltaiczne i wiatrowe, które większości opinii publicznej kojarzą się z odnawialnymi źródłami energii, nie rozwiązują tych problemów. Dodatkowo wymagają zastosowania drogich, jak na tę chwilę, technologii magazynowania energii w celu poprawy stabilności jej dostaw. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku biomasy i jej wykorzystania np. w biogazowniach rolniczych. Biogazownie rolnicze, jako stabilne instalacje OZE, produkują energię bez względu na aktualne uwarunkowania meteorologiczne oraz sytuację zewnętrzną. Oczywiście biogazownie nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów rynku energetycznego, ale mogą stanowić znaczące wsparcie jego funkcjonowania.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony