Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Dane za 2020 r.

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy przedstawił dane dotyczące bioodpadów za 2020 r. Jak wynika z raportu, tylko 43% wytwarzanych bioodpadów zbieranych jest selektywnie.

   Powrót       21 czerwca 2023       Odpady   

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) opublikował raport(1) pt. Biologiczne przetwarzanie komunalnych bioodpadów zbieranych selektywnie w 2020 r. W raporcie przedstawiono dane ze sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Szczegółowej analizie poddano 249 podmiotów wykazanych w sprawozdaniach z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, eksploatujących 358 instalacji o łącznej przepustowości w części biologicznej wynoszącej 10 726,0 tys. Mg.

Czytaj też: Jak faktycznie zaliczyć bioodpady do celów recyklingu?

2 862,3 tys. Mg odpadów, z czego 82% to odpady komunalne

Jak wynika z raportu, do biologicznego przetwarzania odpadów w instalacjach przyjęto 2 862,3 tys. Mg odpadów, z czego 82% stanowiły odpady komunalne. Najwięcej odpadów (59%) poddano procesom odzysku (R), 17% przetwarzanych odpadów utraciło status odpadu w procesie R3, a 25% poddano procesom unieszkodliwiania (D). Wskazano ponadto, że w procesach odzysku lub unieszkodliwiania wytworzono 1 740,1 tys. Mg odpadów, z czego 79% stanowiły odpady raportowane jako komunalne.

Kompostownie i fermentacja odpadów

W 2020 r. bioodpady były przyjmowane do 209 kompostowni o łącznej przepustowości wynoszącej 3 427,4 tys. Mg. W instalacjach tych przetworzono 2 560 tys. Mg odpadów raportowanych jako komunalne. - Udział odpadów raportowanych jako komunalne w odpadach przetwarzanych stanowił blisko 81%. Udział bioodpadów zbieranych selektywnie wynosił 54,9% - wskazano.

W ramach przeprowadzonej analizy zidentyfikowano ponadto 14 instalacji fermentacji odpadów, w tym 11 instalacji, które w BDO raportowano jako instalacje do fermentacji, oraz 3 instalacje, które w rzeczywistości eksploatowały instalacje fermentacji, jednak nie wykazały ich w sprawozdawczości BDO. - Łącznie przyjęto do fermentacji 302,3 tys. Mg odpadów, z czego 83% stanowiły odpady komunalne – podano.

Analiza wykazała ponadto, że na koniec 2020 r. ok. 27% podmiotów ujętych w raporcie wykazało magazynowanie bioodpadów zbieranych selektywnie. Jak wskazano, łącznie magazynowano wówczas 73,2 tys. Mg bioodpadów pochodzenia komunalnego zbieranych selektywnie. - Najwięcej odpadów magazynowano w województwie dolnośląskim (20,1 tys. Mg), najmniej w kujawsko-pomorskim (0,3 tys. Mg), województwo świętokrzyskie nie wykazało bioodpadów magazynowanych na koniec 2020 r. – czytamy.

Bioodpady w systemie gminnym

Jak wynika z analizy, najwięcej bioodpadów w systemie gminnym odebrano z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (91,8%). 7,9% odpadów odebrano w punktach PSZOK, a w punktach prowadzonych przez podmioty zbierające odpady komunalne odebrano 0,4% wytworzonych bioodpadów w systemie gminnym.

- Badania morfologii, wskazują 28,7% udział bioodpadów w wytwarzanych odpadach komunalnych w systemie gminnym, co stanowi masę ok. 3 700 tys. Mg odpadów (liczona w stosunku do wytworzonych odpadów z grupy 15 01 i 20). Z przeprowadzonych badań morfologii odpadów komunalnych wynika, że tylko 43% wytwarzanych bioodpadów zbieranych jest selektywnie – czytamy w raporcie.

Spośród wytworzonych w gminach 1 605,3 tys. Mg bioodpadów, w instalacjach przetworzono łącznie 1 387,6 tys. Mg bioodpadów (86% bioodpadów wytworzonych w systemie gminnym w 2020 r.). 79% bioodpadów zebranych selektywnie w systemie gminnym zagospodarowano w kompostowniach, a 6% w instalacjach fermentacji. Najwięcej zbieranych selektywnie bioodpadów, w ilości 943,6 tys. Mg, poddano procesom odzysku, co stanowiło 68% zbieranych bioodpadów. Status odpadu utraciło 346,9 tys. Mg (25%).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Biologiczne przetwarzanie komunalnych bioodpadów zbieranych selektywnie w 2020 r.:
https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/biologiczne-przetwarzanie-komunalnych-biodopadow-zbieranych-selektywnie-w-2020-r.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Rybniku powstanie biogazownia (29 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)Jak poprawić wskaźnik recyklingu? MKiŚ rekomenduje dwie metody (31 stycznia 2024)„Ryzyko inwestowania w gospodarkę odpadami jest ogromne” - gospodarka odpadami A.D. 2024 (16 stycznia 2024)1,2 mld ton zużycia w UE. Całościowe dane o biomasie od JRC (04 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony