Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Zainteresowanie biometanem nigdy nie było tak duże

Wraz z pakietem Fitfor55 i następnie REPowerEU biometan znalazł się w centrum europejskiej uwagi. Celem jest wyprodukowanie 35 mld m3 biometanu do 2030 r. – mówi Magdalena Rogulska, ekspert Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI).

   Powrót       20 kwietnia 2023       Energia   
Magdalena Rogulska
Ekspert Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Teraz Środowisko: Co wpływa na obecne znaczenie biometanu w Europie?

Magdalena Rogulska: „Zainteresowanie biometanem nigdy nie było tak duże jak obecnie"– taki wniosek płynie z raportu World Bioenergy Association(1).

W Europie ze względu na obecną sytuację geopolityczną, biometan cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wraz z propozycją programu Fitfor55, a następnie REPowerEU(2), znaczenie biometanu ponownie znalazło się w centrum uwagi, a celem jest wyprodukowanie około 35 mld m3 do 2030 r. Wciąż jednak pozostaje szereg problemów do rozwiązania.

Nowe wydanie raportu statystycznego EBA(3) pokazuje bezprecedensowy 20-procentowy wzrost produkcji biometanu w Europie w 2021 r. - wyprodukowano łącznie 3,5 mld m3 biometanu. Jeszcze większa ekspansja spodziewana jest w statystykach za 2022 r., ponieważ rekordowa liczba nowych instalacji biometanu (184 instalacji) rozpoczęła produkcję w 2021 roku, na koniec sierpnia 2022 r. działało w Europie łącznie 1222 biometanowni.

TŚ: Jakie działania na poziomie UE mają wpływ na rozwój sektora biometanu?

MR: 8 marca 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła zarys strategii uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych, począwszy od gazu. W ramach REPowerEU Europa będzie dążyć do:

  • Dywersyfikacji dostaw gazu,
  • Przyspieszenia wprowadzenia na rynek gazów odnawialnych,
  • Zastąpienia gazu w ciepłownictwie i produkcji energii elektrycznej.

REPowerEU zawiera plan działania na rzecz biometanu, wyszczególniający narzędzia i środki mające na celu zwiększenie skali sektora i wyprodukowanie 35 mld m3 biometanu do 2030 r. (unijne cele w tabeli).

Zgodnie z planem działania na rzecz biometanu, przedstawionym w uzupełniającym dokumencie roboczym KE (SWD(2022) 230 final 18-05-2022), Komisja proponuje zająć się głównymi przeszkodami w zwiększeniu zrównoważonej produkcji i wykorzystaniu biometanu oraz ułatwieniu jego włączenia do wewnętrznego rynku gazu w UE poprzez:

  1. ustanowienie branżowego partnerstwa na rzecz biogazu i biometanu w celu rozwoju łańcucha wartości gazów odnawialnych;
  2. podjęcie dodatkowych działań w celu zachęcenia producentów biogazu do tworzenia wspólnot energetycznych;
  3. zapewnienie mechanizmów wsparcia dla przekształcania biogazu w biometan;
  4. promowanie dostosowania istniejącej i budowy nowej infrastruktury do transportu większej ilości biometanu przez sieć gazową UE;
  5. rozwiązywanie problemów związanych z lukami w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji;
  6. ułatwianie dostępu do finansowania i mobilizowanie funduszy UE w ramach CEF, polityki spójności, RRF (Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności) i Wspólnej Polityki Rolnej.

TŚ: 25 października 2022 r. podczas European Biogas Conference w Brukseli zainaugurowano Partnerstwo przemysłowe na rzecz biometanu. Jak jest jego cel?

MR: Biomethane Industrial Partnership (BIP(4)) jest partnerstwem przemysłowym, w którym przedstawiciele decydentów, przemysłu oraz innych interesariuszy współpracują w celu realizacji celu na rok 2030, a także utworzenia warunków wstępnych dla dalszego wzrostu jego potencjału do 2050 r.

Działalność BIP jest zorganizowana w pięciu grupach roboczych, w których członkowie współpracują na poziomie eksperckim w zakresie konkretnych tematów na podstawie programu pracy Partnerstwa.

Czytaj: Biometan pomoże zazielenić gaz w Polsce, ale potrzebuje regulacji

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Biomethane vision document. A 5 point plan to scale up biomethane globally
http://www.worldbioenergy.org
2/ RepowerEU plan
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
3/ EBA Statistical Report 2022
http://www.europeanbiogas.eu
4/ BIP
http://www.bip-europe.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu (13 września 2023)Cena referencyjna dla biometanu. Jest projekt rozporządzenia (12 września 2023)Komisje Sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt regulacji UC99 (16 czerwca 2023)Nowelizacja ustawy o OZE UC99 w Sejmie (26 maja 2023)Polska musi nadrobić zaległości w rozwoju biometanu. Potrzebne są regulacje (18 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony