Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Nowe normy jakości paliw gazowych. Trwają konsultacje projektu rozporządzenia

Wkrótce pojawią się nowe wymagania jakościowe dot. substancji obecnych w biometanie, którego udział w sieci gazowej ma być systematycznie zwiększany. Ponadto 23 listopada br. zostanie podpisane porozumienie sektora biogazu i biometanu.

   Powrót       03 listopada 2021       Energia   

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (nr z wykazu: 422(1)). Zmiany prawne podyktowane są m.in. potrzebą dostosowania dotychczasowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tzw. rozporządzenia systemowego) do prawa unijnego i krajowego. Chodzi mianowicie o regulacje dotyczące jakości paliw gazowych. Przepisy mają stopniowo umożliwić zwiększanie udziału biometanu w sieci gazowej przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa sieci gazowej. Jak twierdzą autorzy projektu, dotychczasowe prawo spowolniało rozwój sektora biometanu ze względu na wysokie wymagania wobec producentów. Wraz z nowelizacją wprowadzona ma być jednolita regulacja jakościowa dla wszystkich paliw gazowych wprowadzanych do sieci gazowej. Oczekuje się, że zmiany pozwolą na równe traktowanie wszystkich uczestników rynku i wpłyną na jego rozwój. Punktem odniesienia dla parametrów paliw gazowych ma być standard Izby Gospodarczej Gazownictwa (IGG). Warto dodać, że projekt przewiduje też wprowadzenie regulacji dotyczących zakresu funkcjonowania systemu gazowego, realizacji umów przesyłowych i dystrybucyjnych, a także spraw proceduralnych w zakresie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej.

Parametry w projekcie rozporządzenia MKiŚ

Nowe rozporządzenie gruntownie zmieni paragraf 38 rozporządzenia systemowego, czyli minimalne wymagania jakościowe dla paliwa zatłaczanego do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Spośród licznych podpunktów warto wskazać, że zgodnie z propozycją projektu MKiŚ zawartość siarkowodoru w paliwach gazowych nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3, siarki merkaptanowej - 16,0 mg/m3, siarki całkowitej - 40 mg/m3, par rtęci - 30 µg/m3, tlenu - 0,2 proc., a wodoru - 0,0 proc. Dr Magdalena Rogulska, ekspertka Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI), w rozmowie z Teraz Środowisko twierdzi, że zaproponowane rozporządzenie w obecnym kształcie nie jest impulsem dla rozwoju sektora biometanu. Dlaczego?

- Omawiane normy jakości biometanu są zbyt rygorystyczne dla potencjalnego sektora biogazu - mówi dr Rogulska. - Są kosztowne i trudne do spełnienia.

Czy wiadomo, kiedy będziemy mogli spodziewać się biometanu w sieci gazowej? Dr Rogulska wskazuje, że tempo zmian zależne będzie m.in. od kształtu nowelizacji ustawy o OZE i biopaliwach, a także porozumienia sektorowego biogazu i biometanu, które ma zostać podpisane 23 listopada br.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia dostępny na stronie RCL:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342601

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes NFOŚiGW: w 2022 r. będziemy m.in. upowszechniać wodór poprzez programy dla samorządów (03 stycznia 2022)Tylko technologia może nas uratować. Zmniejszenie emisyjności ciepłownictwa okiem praktyka (15 grudnia 2021)Biogaz i biometan ze swoim porozumieniem branżowym (24 listopada 2021)VI Kongres Biogazu i Biometanu od 13 grudnia (17 listopada 2021)Nowelizacja ustawy o OZE. Biometan i biogaz pod lupą (27 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony