Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Biznes musi wzmocnić działania klimatyczne

   Powrót       15 września 2022       Ryzyko środowiskowe   
Konferencja programu Climate Leadership „Dlaczego Klimat?”

Konferencja programu Climate Leadership „Dlaczego Klimat?” organizowana przez UNEP/GRID-Warszawa, odbyła się w środę 14 września 2022 r. w Varso Place. Przedstawiciele instytucji międzynarodowych, ambasad, biznesu oraz eksperci rozmawiali o działaniach w kontekście globalnych wyzwań kryzysu klimatycznego.

W czasie, gdy w Nowym Jorku miała miejsce UN General Assembly, w Warszawie zorganizowana została konferencja programu Climate Leadership, będącego odpowiedzią na Rezolucję UN Environment Assembly UNEP/EA.4/Res.4, przyjętą przez 193 kraje w 2019r. (UNEA-4, Nairobi, Kenia).

Program Climate Leadership organizowany jest przez UNEP/GRID-Warszawa już od 3 lat. Dzięki współpracy przedstawicieli nauki i biznesu daje firmom szansę na odpowiednie wypracowanie mierzalnych działań. Celem transformacji modeli biznesowych jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez radykalną redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne korzystanie z surowców, współpracę w całym łańcuchu wartości czy podnoszenie świadomości pracowników i klientów. Program od samego początku realizowany jest w ścisłej współpracy z United Nations Environment Programme (UNEP).

Wzmocnić działania

Rozpoczynając konferencję Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa i inicjatorka programu Climate Leadership wezwała do jeszcze bardziej stanowczego działania w dziedzinie klimatu. — Jesteśmy dziś na ścieżce, prowadzącej do celu neutralności klimatycznej. Idziemy nią jednak za wolno. W obliczu rosnących emisji i często niezrealizowanych obietnic musimy wzmocnić nasze działania: klimatyczne, ale również te związane z utratą różnorodności biologicznej czy zanieczyszczeniami — powiedziała Maria Andrzejewska.

Prof. Bolesław Rok, współtwórca programu, zwrócił uwagę na istotny aspekt współpracy. — Climate Leadership to budowanie społeczności wiedzy. Mamy świadomość, że jesteśmy tylko cząstką większej całości, może jednym przedziałem w pociągu transformacji. Ale w ramach tej społeczności chcemy coraz lepiej służyć biznesowi, żeby biznes mógł naprawdę służyć wszystkim interesariuszom, mając wyłącznie pozytywny wpływ na klimat i środowisko naturalne — zauważył profesor Rok.— Nasz projekt nie ma charakteru odgórnego. Coraz więcej w nim działań poziomych, współpracy poszczególnych uczestników czy rosnącej ilości ich działów. Nasza klimatyczna rodzina rośnie! — zakończył wypowiedź.

Do uczestników konferencji zwróciła się Shereen Zorba, szefowa UN SPBF (Head of the Secretariat of the UN Science-Policy-Business Forum). — Mitygacja jest ważna, ale nie dla wszystkich. Nie może być realizowana w oderwaniu od innych inicjatyw, wzmacniających odporność na zmieniający się klimat. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do sukcesu… I wszystko do stracenia, jeśli nam się nie uda — dodała.

38 zobowiązań 28 firm

W 3. edycji Climate Leadership wzięło udział 15 firm. Od początku trwania programu już 28 firm podjęło łącznie 38 zobowiązań, dążąc do zmniejszania swojego negatywnego wpływu na klimat.

Podczas wprowadzenia pt. “Dlaczego klimat? Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego właśnie biznes?” Agata Staniewska-Bolesta, dyrektor zarządzającą Offshore w Ørsted, podzieliła się historią transformacji jej firmy: Świadomość konieczności działań w obliczu kryzysu klimatycznego jest dziś w naszym DNA. Kilkanaście lat temu produkowaliśmy ropę i gaz. W roku 2002 rozpoczęliśmy proces zmiany i rozwijania zielonych technologii. Tworząc morskie farmy wiatrowe postawiliśmy na dużą skalę. Dziś jesteśmy na ścieżce, która prowadzi nas do neutralności klimatycznej w naszej działalności do roku 2025 oraz w całym łańcuchu wartości do roku 2040. Tam, gdzie jest pomysł i przekonanie, tam wszystko jest możliwe.

W sesji “Przywództwo dla klimatu — klimat dla przywództwa” Jarosław Rot, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas Bank Polska, słusznie zauważył: Nie dajmy przekonać się do tego, że kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze są ze sobą w konflikcie. Sektor finansowy ma w procesie łączenia tych kwestii ogromną rolę do odegrania. Działania proklimatyczne, takie jak efektywność energetyczna czy odnawialne źródła energii, dają dziś zarówno zyski, jak i poczucie bezpieczeństwa.

W wypracowaniu wymiernych zobowiązań firmom uczestniczącym w Programie pomaga pokaźne grono eksperckie. Z Programem Climate Leadership związanych jest już ponad 140 osób, specjalistów w szerokim zakresie dziedzin, takich jak: zmniejszanie śladu węglowego, gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacje na rzecz klimatu, ochrona bioróżnorodności, efektywność energetyczna i surowcowa, ale również edukacja czy komunikacja. To unikalna społeczność osób z pasją, wspierających firmy wiedzą, ale przede wszystkim inspirujących do dalszego działania.

Świat nauki jest dziś zgodny co do bezsprzecznej potrzeby odejścia od paliw kopalnych. Podczas jednego z paneli dr Dorota Jarosinska z World Health Organization powiedziała, że: Dekarbonizacja nie jest tylko opcją — jest dziś koniecznością. Zobaczymy to, gdy myśleć będziemy nie tylko o kosztach zmian, ale również o kosztach ich zaniechania.

Z kolei Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, zaapelował: Groźna sytuacja gospodarcza nie upoważnia nas do obniżania naszych ambicji klimatycznych. Instytucje, takie jak uczelnie wyższe, muszą dawać przykład swoim działaniem, poszerzać działania na rzecz edukacji klimatycznej oraz pola współpracy między różnymi podmiotami.

Program Climate Leadership jest odpowiedzią UNEP/GRID-Warszawa na rezolucję UNEP/EA.4/.5 'Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe', przyjętą w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jej treść wzywa światowy biznes do przyjęcia aktywnej roli w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu.

Konferencja zorganizowana przez UNEP/GRID-Warszawa wpisuje się w aktualne wydarzenia ONZ. Dzień wcześniej, 13 września, w Nowym Jorku odbyła się 77 sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a w dniach 6-18 listopada 2022 r. odbędzie się 27. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP27).

Źródło: UNEP/GRID-Warszawa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samoloty elektryczne i wodorowe w niedalekiej przyszłości. Jak dekarbonizuje się lotnictwo? (05 grudnia 2023)Lider_ka Cyrkularności – rozwiń swoje kompetencje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (29 listopada 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)W branży odpadowej droga od CSR do ESG nie jest wcale tak daleka (28 listopada 2023)Kiedy niewiążący standard staje się wiążącym obowiązkiem? ESG a regulacje prawne (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony