Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
23.01.2021 23 stycznia 2021

Mamy to: Budżet UE na lata 2021-2027 ostatecznie przyjęty

Rozporządzenie w tej sprawie przewiduje długoterminowy budżet w wysokości 1074,3 mld euro dla unijnej "27" w cenach z 2018 r. Wraz z Funduszem Odbudowy w wysokości 750 mld euro będzie to bezprecedensowe finansowanie w wysokości 1,8 bln euro.

   Powrót       18 grudnia 2020       Management   

Budżet ma zapewnić wsparcie na odbudowanie gospodarek dotkniętych pandemią COVID-19 oraz na realizację długoterminowych priorytetów Unii Europejskiej w ramach różnych polityk. Obejmuje siedem obszarów wydatków i wyznacza ramy dla finansowania prawie 40 programów w najbliższych siedmiu latach.

Jak czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej, w następnych wieloletnich ramach finansowych finansowanie UE będzie ukierunkowane na nowe i wzmocnione priorytety w obszarach polityki UE, w tym na transformację ekologiczną i cyfrową. Polityka spójności i wspólna polityka rolna będą nadal otrzymywać znaczne fundusze i podlegać modernizacji, aby zapewnić, że jak najlepiej przyczynią się do ożywienia gospodarczego Europy oraz do zielonych i cyfrowych celów UE.

Czytaj: Budżet unijny 2021-2027 silnie powiązany z ochroną klimatu. Mniej pieniędzy dla regionów górniczych

Ile i na co?

UE wyda 132,8 mld euro w obszarze wydatków na jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe, a 377,8 mld euro na spójność, odporność i wartości. Kwoty te wzrosną odpowiednio do 143,4 mld euro i 1 099,7 mld euro, przy dodatkowym finansowaniu z Funduszu Next Generation, w tym pożyczkach dla państw członkowskich. Kolejne 356,4 mld euro trafi do obszaru zasobów naturalnych i środowiska).

Czytaj: Polska uzyskała 660 mln euro w programie Horyzont 2020. Czy to dużo?

Erasmus+ ma potroić liczbę uczestników

Dodatkowe wsparcie otrzymają programy „Łącząc Europę”, EU4Health, „Horyzont Europa”.

Wydatki w dziedzinie migracji i zarządzania granicami wyniosą 22,7 mld euro, a 13,2 mld euro zostanie przeznaczone na obszary bezpieczeństwa i obrony. Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowaniu do 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej pozostających do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do 2027 r. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony zostanie utworzony nowy Europejski Fundusz Obronny. Zostanie ustanowiony w celu promowania konkurencyjności, wydajności i innowacyjności obronnej, technologicznej i przemysłowej bazy UE. Wzmocnione zostaną także programy dla młodych: Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności (Erasmus+ ma potroić liczbę uczestników w trakcie nowych wieloletnich ram finansowych). Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji otrzyma finansowanie zarówno w ramach kolejnego długoterminowego budżetu, jak i unijnego instrumentu naprawczego.

Czytaj: Polska w czołówce krajów UE, które najmniej funduszy przeznaczyły na transformację energetyczną

Jakie będą kolejne kroki?

Oczekuje się, że większość sektorowych programów finansowania UE zostanie przyjęta na początku 2021 r. i zaczną obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2021 r.

Aby wdrożyć instrument odbudowy, decyzja UE w sprawie zasobów własnych będzie musiała zostać zatwierdzona we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Na mocy decyzji, Komisja Europejska zostanie w drodze wyjątku upoważniona do pożyczenia do 750 mld euro w cenach z 2018 r. na rynkach kapitałowych w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19.

Dotacje i pożyczki

Większość tych środków zostanie przekazana za pośrednictwem instrumentu naprawy i odporności o wartości 672,5 mld euro, który wesprze publiczne inwestycje i reformy w państwach członkowskich poprzez dotacje i pożyczki, pomagając im w radzeniu sobie z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19, a także wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz cyfryzacją.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ostatni nabór wniosków na projekty transportowe w Instrumencie „Łącząc Europę” (17 grudnia 2020)Dofinansowanie na budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu (14 grudnia 2020)Badanie: pandemia jest zagrożeniem dla finansów gmin i regionów w całej Europie (24 listopada 2020)Program LIFE: ponad 280 mln euro na projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu (17 listopada 2020)Co trzeba zrobić, żeby dostać środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności? (16 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony